در گفت وگو با طب اصیل اعلام شد گلایه پزشکان خانواده از پرداختی بیمه ها

به گزارش طب اصیل، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تأکید بر این که برای اجرای برنامه پزشک خانواده باید هزینه خدمات به شکل واقعی برآورد شود، اظهار داشت: در دو استان فارس و مازندران سال هاست که پزشکی خانواده در حال اجراست اما می بینیم که مشکلات زیادی وجود دارد و پزشکانی که در پزشکی خانواده ارائه خدمت می کنند همگی گلایه هایی دارند که ناشی از نحوه و میزان پرداخت است که با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد.
دکتر علی سالاریان در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه راهکار برطرف شدن مشکلات بهداشتی و درمانی در کشور استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع است، اظهار داشت: این کار موجب می شود دسترسی و عدالت بهتری برای دسترسی مردم به خدمات سلامت ایجاد شود و در نهایت میزان هزینه های دولت در عرصه های درمانی کم شود. به عنوان مثال بیماری افراد زودتر توسط پزشک خانواده کشف می شود تا پیش از این که با گرید بالا (بیماری پیش رفته) مراجعه کنند، تحت درمان قرار گیرند. با این اتفاق امید به زندگی مردم بالا رفته و در عین حال میزان هزینه افراد و دولت برای سلامت کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: مانند هر چیز بزرگی، این اتفاق بزرگ هم مستلزم این است که هزینه ها و انرژی لازم گذاشته شود. این که بگوییم می خواهیم پزشکی خانواده و نظام ارجاع داشته باشیم، خیلی خوب است اما به صرف گفتنِ تنها، این اقدام صورت نمی گیرد. در ابتدا باید پایه های کار صورت گیرد.
او افزود: در دو استان فارس و مازندران سال ها است که پزشکی خانواده در حال اجرا می باشد، اما می بینیم که مشکلات زیادی وجود دارد و پزشکانی که در پزشکی خانواده ارائه خدمت می کنند و مراقبین سلامت و ماماها همگی گلایه دارند که همه این گلایه ها ناشی از نحوه و میزان پرداخت است که با واقعیت های اقتصادی روز همخوانی ندارد و سبب نارضایتی پزشکان می شود که یا مهاجرت کنند یا به سایر مشاغلی روی آورند که بازده مالی بیشتری دارد.
سالاریان اشاره کرد: اگر طبق گفته های مسئولین وزارت بهداشت مقرر است پزشک خانواده اجرا شود، باید هزینه هایش هم پرداخت گردد و هزینه خدمات سلامت بصورت واقعی برآورد شود نه این چیزی که الان بیمه ها دارند پرداخت می کنند. میزان مانده درآمدی یک پزشک خانواده شهری در مازندران و فارس به حدی در سالهای اخیر پایین بوده است که نه فقط پزشکان بیشتری به طرح نپیوستند، بلکه روز به روز همان موارد قبلی هم مثل برف دارد آب می شود؛ بدین سبب نکته مهم و اساسی این است که دولت هزینه لازم را برای پزشک خانواده متقبل شود. اگر بخواهند الگوی فارس و مازندران در سایر استانها اجرا شود بازهم نارضایتی ها ادامه خواهد داشت.
او همین طور در بخش دیگر گفت وگویش در پاسخ به سوال ایسنا درباره ی اجرای امضای الکترونیک پزشکان، اظهار داشت: ورود تکنولوژی های جدید به عرصه خدمات سلامت اجتناب ناپذیر است. واژه هایی مانند دوراپزشکی (تله مدیسین)، کاربرد ربات ها در درمان و همین طور برخی حوزه های پزشکی که به شکل دیجیتال کار می کنند مانند عرصه جهانگردی سلامت همگی در رابطه با ارائه خدمات در فضای دیجیتال است؛ بدین سبب نیاز است نسخی که در این فضا صادر می شود اصالت و انکارناپذیری داشته باشد و امضای دیجیتال به شکلی باشد که حقوق انتظامی پزشک و بیمار حفظ شود.
وی ادامه داد: ثبت امضای دیجیتال پزشک از این جهت که امکان تقلب و انکار نسخ را پایین می آورد یک قدم مهم برای این قضیه بوده است و پس از آن باید بدنبال احصای قوانین دورا پزشکی برویم که ارائه خدمات سلامت در فضای اینترنت به وسیله پزشک و گیرنده خدمت چه قوانینی دارد و حقوق پزشک و بیمار چیست؟ ارائه خدمات به کسانی که از خارج از کشور به ایران می آیند، ارز آوری بالایی داشته و قدرت کشور را در ارائه خدمات سلامت به دنیا نشان میدهد و اینها همه متعاقب این حرکت بنیادین می تواند رخ دهد. امیدواریم شاهد پیشرفت های هرچه بیشتر دراین زمینه باشیم تا از این فضای رها شده بیرون آییم.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره ی این که نسخه نویسی الکترونیک تا چه اندازه می تواند جلوی اشتباهات را بگیرد؟، بیان کرد: بنیادی ترین قدم به جهت اینکه اطمینان حاصل نماییم که در فضای الکترونیک، خدمت سلامت به خوبی ارائه می شود و حقوق بیمار و پزشک محفوظ می ماند، این است که هویت پزشک و انکارناپذیری نسخه ای که صادر می شود، اثبات شود که به وسیله امضای دیجیتال این نگرانی رفع می شود.

منبع: