اعلام اقدامات وزارت بهداشت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ اختیاری شدن نوبت کاری شب برای مادران حامله شاغل در وزارت بهداشت

طب اصیل: به گزارش طب اصیل، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: ضرورت پرداخت حقوق و مزایای متخصصان ضریب کا در روزهای مرخصی زایمان و همین طور غرامت دستمزد ایام بیماری پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا از اقدامات وزارت بهداشت در امتداد پشتیبانی از سیاست های کلی جمعیت و خانواده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر بهروز رحیمی با اشاره به بخشنامه ها و ابلاغیه های مختلفی که درباب سیاست های کلی جمعیت و قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان های تابعه وزارت بهداشت ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: ضرورت پرداخت حقوق و مزایای متخصصان ضریب کا در روزهای مرخصی زایمان و همین طور غرامت دستمزد ایام بیماری پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا از اقدامات وزارت بهداشت در امتداد پشتیبانی از سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.
ایشان سپس با اشاره به اختیاری شدن نوبت کاری شب برای مادران شاغل حامله یا دارای فرزند شیرخوار در وزارت بهداشت، گفت: حضور پدران در مشاغل و کارهایی که نیازمند نوبت کاری شب است تا یک ماهگی نوزاد، اختیاری است و در صورت انجام نوبت کاری توسط مادران شاغل دارای فرزند شیرخوار، استفاده از مرخصی شیردهی در شیفت شب دو ساعت و در شیفت های مضاعف به ازای هر شیفت کاری یک ساعت لحاظ خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اشاره کرد: با هدف پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در بخشنامه ای به معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مؤسسات تابعه این وزارتخانه، بر اعطای کامل مدت مرخصی زایمان برای مشمولان این قانون تاکید شده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، رحیمی از اعطای دورکاری به درخواست مادران حامله آگاهی داد و اظهار داشت: برمبنای بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت، مادران حامله می توانند حداقل چهار ماه در دوران حاملگی در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها برقرار است، بصورت دورکار فعالیت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پرداخت حقوق و مزایای پزشکان متخصص و فوق تخصص در روزهای مرخصی زایمان را از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در امتداد انجام منویات مقام معظم رهبری در پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای قانون مجلس دانست و بیان کرد: وزارت بهداشت ساز و کارهای تشویقی و حمایتی دیگری نیز برای اجرای هرچه بهتر قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در دست تدوین و برنامه ریزی دارد.
وی بیان داشت: بخشنامه های در رابطه با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت از زمان ابلاغ یعنی ۲۴ آبان ۱۴۰۱ قابل اجراست و در صورتیکه دانشگاهی تابع انجام این قانون نباشد، بوسیله تماس با سامانه ۱۹۰ داخلی ۶ شکایات افراد ثبت و بوسیله بازرسی وزارت بهداشت پیگیری خواهد شد.