رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛ آثار منابع ارزی آزاد شده در صنعت داروسازی کشور

به گزارش طب اصیل، رییس سازمان غذا و دارو، با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در تهران، اظهار داشت: حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه، می تواند به فضای رقابتی کمک نماید.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سیدحیدر محمدی، در بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در مصلی تهران، اضافه کرد: حضور شرکت های خارجی در کنار سایر شرکت های داخلی، می تواند به تامین کننده ها برای ایجاد فضای رقابتی مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو کمک نماید. وی افزود: ایجاد فضای رقابتی، منجر به افزایش راندمان در صنعت داروسازی کشور خواهد شد. رییس سازمان غذا و دارو، با اشاره به منابع ارزی آزاد شده کشور، اظهار داشت: باتوجه به اتفاقات یک ماه اخیر، انتظار می رود سرعت انتقال ارز بالاتر برود. محمدی اشاره کرد: باتوجه به منابع ارزی آزاد شده، انتظار داریم تامین نقدینگی برای صنعت داروسازی کشور هرچه سریع تر تسویه شود.

منبع: