کشف ویروسی با قابلیت اتصال به ویروس های دیگر!

به گزارش طب اصیل، دیجیاتو نوشت: این ویروس چون قابلیت تکثیر را از دست داده است، به ویروس دیگری متصل می شود تا بتواند در سلول میزبان تکثیر شود.
دانشمندان کشف کرده اند که برخی ویروس ها می توانند به ویروس های دیگر بچسبند تا ژن های خودرا به سلول های میزبان وارد کنند. پیش ازاین هیچ گاه دیده نشده بود که ویروس ها بصورت فیزیکی به ویروس های دیگر متصل شوند. بررسی های آزمایشگاهی موجب شد که دانشمندان برای نخستین بار مستقیماً این تعامل عجیب را ببینند.
ویروس ها سلول میزبان هایی مانند حیوانات، گیاهان و حتی باکتری ها را آلوده می کنند، اما قبلاً هیچ گاه دیده نشده بود که خودرا بصورت فیزیکی به ویروس های دیگر متصل کنند. نزدیک ترین رابطه شناخته شده بین ویروس های «کمک کننده» و «ماهواره» بود. در این رابطه ویروس ماهواره برای زنده ماندن به کمک ویروس کمک کننده نیاز دارد. این رابطه فقط از نوع نزدیک ماندن به یکدیگر است، اما در یک مطالعه جدید، دانشمندان نوعی ویروس های ماهواره ای را شناسایی کرده اند که بطور مداوم به کمک کنندگان خود می چسبند.

کشف ویروسی که به ویروس های دیگر متصل می شود بر طبق مقاله منتشرشده در نیچر، باکتریوفاژها (ویروس هایی که باکتری ها را آلوده می کنند) از نمونه های محیطی جدا و برای تعیین توالی ژنی به لابراتوار ها فرستاده شدند. در یک نمونه، DNA یک ویروس مورد انتظار به نام «MindFlayer» پیدا شد و تجزیه وتحلیل ها از آلودگی به یک DNA ناشناخته آگاهی داد. آزمایش های مکرر نیز همان نتایج را در پی داشت.
پژوهشگران برای کشف علت این اتفاق، نمونه ها را با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی کردند. در کمال تعجب آنها متوجه شدند که به بخش «گردن» فاژ MindFlayer یک ویروس ماهواره ای کوچک به نام «MiniFlayer» متصل است. این اتصال اتفاقی نبود. ۸۰ درصد از فاژهای مشاهده شده یک فاژ ماهواره ای متصل داشتند. حتی در بین فاژهایی که ویروسی به آنها متصل نبود، نوعی «پیچک » باقی مانده بود که نشان می داد در گذشته ویروسی به آنها متصل بوده است.
پژوهشگران پس از بررسی ژنوم ویروس ماهواره و کمکی علت این پدیده را دریافتند. بنظر می رسد ویروس MiniFlayer ژنی را که به ادغام آن در DNA میزبان کمک می نماید، از دست داده است. بنا بر این مجبور است به کمک کننده خود بچسبد تا بتواند در سلول میزبان تکثیر شود.
۲۲۷۲۲۷

منبع: