معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛ استفاده از تجربیات دفاع مقدس در آموزش دانشجویان پرستاری

به گزارش طب اصیل، معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: امروز از تجربیات باارزش پزشکان و پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس در آموزش دانشجویان استفاده می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، عباس عبادی، در نخستین همایش ملی تجلیل از بانوان شهیده، جانباز و پیشکسوتان پرستار کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس، با اعلان اینکه امنیت امروز را مرهون خون پاک شهیدان و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستیم، گفت: مقاومت و ایستادگی همیشه بر ظلم پیروز است و امروز پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف خصوصاً علمی به درستی قابل لمس است. وی با تشریح رشد و توسعه فاکتورهای سیستم سلامت در انقلاب اسلامی، اضافه کرد: امروز قریب به ۲۰۰ دانشکده پرستاری با پذیرش سالانه بیش از ۱۴ هزار دانشجو در گروه پرستاری در سه مقطع کارشناسی و ۱۳ رشته تخصصی کارشناسی ارشد و PHD فعالیت دارند. عبادی با تأکید بر بهره گیری از تجربیات پزشکان و پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس در آموزش جوانان، اظهار داشت: با کوشش های صورت گرفته، امروز تجربه نگاری پزشکان و پرستاران هشت سال دفاع مقدس درحال ثبت و ضبط است.

منبع: