رضایی زاده عنوان کرد؛ هدف نهایی طب ایرانی فقط درمان دارویی نیست

به گزارش طب اصیل، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اظهار داشت: هدف غایی طب ایرانی، فقط درمان های دارویی نیست.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، حسین رضایی زاده، در جلسه کشوری برنامه ادغام طب ایرانی در نظام سلامت، گفت: آموزه های طب ایرانی مبتنی بر پیشگیری و ارتقا سطح سلامت افراد با سبک زندگی سالم می باشد و به عنوان یک پزشک باید بر روی حفظ سلامت و ارتقا آن تمرکز کنیم؛ خصوصاً متخصصان طب ایرانی باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند برای اینکه هدف غایی ما فقط درمان های دارویی نیست. معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل با اشاره به برنامه های مختلفی که در رابطه با سبک زندگی در کشورهای دنیا حال اجرا است به دهکده ها و مدرسه های سلامتی اشاره نمود که توسط سازمان جهانی بهداشت و خیلی از نهادها و مراکز تحقیقاتی دنیا درحال توسعه است. رضایی زاده، موضوع سلامت و خصوصاً آشپزی سالم و آشپزی طبی را مورد توجه مراکز بزرگ علمی تحقیقاتی دنیا دانست و عنوان کرد: یکی از مهم ترین مراکز علمی دنیا، مرکز ملی طب مکمل و سلامت تلفیقی آمریکا است که چهار دوره برنامه راهبردی درباب رفتارهای سلامتی و سبک زندگی نوشتند. همین طور آشپزخانه های سلامت و آشپزی طبی مورد توجه خیلی از کشورها قرار دارد. وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های موفقی که در دنیا وجود دارد برنامه های ۱۰ ساله اصلاح سبک زندگی ادغام یافته در سیستم سلامت (Healthy People) آمریکا است که با هدف ارتقا سطح سلامت مردم تدوین و اجرا می شود. رضایی زاده با اشاره به این که از سه سال پیش دانشگاه هاروارد سندی را تحت عنوان راهنمای سلامتی منتشر می کند که مبتنی بر تدابیر حفظ الصحه است، اظهار داشت: در این سند تدابیر ورزش، خواب و غذا مورد توجه بیشتری قرار دارد و هر سه سال هم با همین شعار به روز رسانی می شود. همین طور مفهوم آشپزخانه سالم یا آشپزی سالم که به تدبیر منزل برمی گردد مورد توجه زیادی قرار دارد بطوریکه بر روی تربیت سرآشپز سالم کار می شود. رضایی زاده با اعلان اینکه تا ۱۰ -۱۵ سال قبل از واژه اصلاح سبک زندگی استفاده می شد اما مدتهاست که از واژه پزشکی سبک زندگی استفاده می شود؛ اشاره کرد: هم اکنون پزشکی مبتنی بر سبک زندگی یک تخصصی است و انجمن های ملی و بین المللی مختلفی در کشورهای مختلف در این خصوص وجود دارد. وی با اشاره به اهمیت مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، تصریح کرد: کل حوزه درمان دارو و فناوری پزشکی تنها ۲۵ درصد در سلامت جوامع نقش دارد و قسمت عمده آن به سبک زندگی مردم بر می گردد و این که فرد کجا به دنیا آمده و کجا زندگی کرده و در کجا درس خوانده و این که چقدر احساس امنیت و آرامش و رفاه دارد؛ اینها عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستند که بسیار اهمیت دارند. معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل در آخر اظهار داشت: این مفاهیم که امروزه در دنیا مورد توجه قرار گرفته پایه و اساس مکتب طب ایرانی نیز هست اما متأسفانه در جامعه ما کمرنگ شده؛ استفاده از این آموزه ها و آموزش آنها و ورود مجدد آنها به فرهنگ مردم امری بسیار ضرورت دارد. ابتدا باید خودمان کم کم این آموزه ها را وارد سبک زندگی نماییم تا دیگران نیز به مرور رعایت نمایند.

منبع: