مظهری عنوان کرد؛ ۳۵ خدمت وزارت بهداشت قابلیت هوشمندسازی ندارند

طب اصیل: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درباب روند اتصال خدمات این وزارتخانه به پنجره ملی خدمات هوشمند، توضیحاتی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سیدرضا مظهری، درباب دیرکرد اتصال صد درصدی وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات هوشمند، اظهار داشت: حدودا ۵ سال پیش موضوعی با عنوان شناسه دار شدن خدمات دستگاه های مختلف عنوان شد که در آن زمان ۷۷ خدمت را شناسه دار کردیم، ولی حالا حدود ۳۵ خدمت ذاتاً قابلیت خدمت رسانی در بستر الکترونیک را ندارد و باید از آمار وزارت بهداشت بیرون رود. وی افزود: طی سه مکاتبه ای که با سازمان امور استخدامی داشتیم یادآوری شد برخی از خدماتی که ۵ سال پیش طراحی شده اساساً قابلیت بارگذاری در پنجره ملی خدمات هوشمند را ندارد و از عدد ۷۷ ما باید کم شود، بطورمثال خدمتی مثل واکسیناسیون قابلیت ارائه بصورت هوشمند ندارد. رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اضافه کرد: برخی خدمات کاربرد داخلی دارد و شهروند محور نیست، بطورمثال خدمت نظارتی ما از یک بیمارستان که باید ناظران ما آنرا بازرسی کنند نمی تواند اصلاً در پنجره واحد بیاید و برخی خدمات منسوخ شده است بطورمثال برای پایان نامه های دانشجویی پاداشی داده می شده و این خدمت منسوخ شده، ولی هنوز جزو تکالیف ما است. وی با اشاره به راه اندازی سیستم نوبت دهی الکترونیک به عنوان یک خدمت زمان بر، اظهار داشت: سیستم نوبت دهی ما بطورمثال خارج از پنجره ملی خدمات هوشمند درست شده و ما یک تکلیفی داشتیم که ۸۴۴ بیمارستان خودرا برای این مساله به هم متصل نماییم و سیستم نرم افزاری را هم متصل نماییم و بعد در پنجره بیاوریم و این زمان بر بوده و کار فنی بسیاری داشته است. مظهری اضافه کرد: با مکاتباتی که داشته ایم در نظر داریم از ۷۷ خدمت شناسه دار حدود ۳۵ خدمت را که منسوخ شده یا قابلیت عرضه ندارد، حذف نماییم و بجای آن حدود ۶۰ خدمت را بصورت شناسه دار تا پایان آذر به درگاه پنجره ملی خدمات هوشمند متصل نماییم.