معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛ چرا ۱۱۰ بیمارستان با بیمه ها قرارداد ندارند

به گزارش طب اصیل، معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بیمه ها تا امروز یک ریال بابت تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد خود، جریمه نداده اند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سعید کریمی، جمعه شب در برنامه صف اول شبکه خبر سیما، اضافه کرد: مطابق قانون بیمه ها باید ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد و ظرف سه ماه با آنها تسویه کنند. وی افزود: بیمه ها تا امروز یک ریال هم بابت عدم واریز بموقع مطالبات خود به مراکز و مؤسسات طرف قرارداد جریمه نداده اند. کریمی ضمن اشاره به این مورد که ۱۱۰ بیمارستان با بیمه های پایه قرارداد همکاری ندارند، اظهار داشت: ما نمی توانیم این تعداد بیمارستان را پلمب نماییم. وی ادامه داد: هم اکنون در شرایطی نیستیم که بخواهیم این بیمارستان ها را که برخی از آنها برای تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح است، ببندیم. معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از بیمهبیمه های پایه که مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد را بموقع پرداخت نمی کنند، اظهار داشت: در قانون آمده که بیمه ها بابت تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، باید به نرخ اوراق مشارکت جریمه بدهند. کریمی افزود: این قانون ۱۰ سال پیش است و این گونه نیست که تازه مصوب شده باشد. اما، بیمه ها هیچگاه از این قانون پیروی نکرده اند. معاون درمان وزارت بهداشت، بر تحقیق و تفحص از بیمه ها برای عدم پرداخت جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد تاکید و خاطرنشان کرد: مدعی العموم می تواند به این مورد ورود کند. کریمی اضافه کرد: مشکل با پرداختن به معلول حل نمی شود و بهتر است مدیران عامل سازمان های بیمه گر پایه را بخواهیم و توضیح بدهند چرا در پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد خود تأخیر می کنند.