چرا نباید با فلز داخل دستگاه MRI رفت؟

به گزارش طب اصیل، زومیت نوشت: همیشه به یاد داشته باشید که پیش از واردشدن به دستگاه MRI، اشیاء فلزی ازجمله سلاح خودرا تحویل دهید! وگرنه با عواقب ناگوار مواجه خواهید شد.
اگر تابه حال اسکن ام آرآی (تصویربرداری پرتو مغناطیسی) انجام داده باشید، می دانید به شدت تاکید می شود که هیچ فلزی نباید همراه بیمار باشد. این قانونی بدون علت با سنت قدیمی رادیوگرافی نیست، بلکه دستورالعمل ایمنی ضروری برای جلوگیری از کشته شدن بیمار توسط فلز یا لطمه دیدن وی بوسیله ی فلز است.
متاسفانه مردم به خوبی این مساله را درک نمی کنند. به گزارش آی اف ال ساینس، فوریه امسال، مردی بعد از بردن اسلحه به دستگاه ام آرآی کشته شد و بتازگی زنی که اسلحه اش را پیش از وارد شدن به دستگاه ام آرآی تحویل نداده بود، به ضرب گلوله لطمه دید. آهنربای دستگاه ام آرآی اسلحه را جذب کرد و موجب شد گلوله ای از آن شلیک شود.
گزارشی کوتاهی از سازمان غذا و داروی ایالات متحده توضیح می دهد چگونه بیماری که با اسلحه مخفی وارد اتاق ام آرآی شد، لطمه دید. هنگامی بیمار وارد دستگاه MRI شد، اسلحه به سمت آهنربا کشیده شد و گلوله ای را به سمت راست نشیمن گاه او شلیک کرد. در این گزارش آمده است: «بیمار توسط پزشک در محل معاینه شد. پزشک سوراخ های ورودی و خروجی گلوله را سطحی توصیف کرد و گلوله فقط به بافت زیرجلدی نفوذ کرده بود.
دستگاه های ام آرآی از آهنرباهای قوی استفاده می نمایند و هنگام روشن بودن، فلزها را به سمت خود جذب می کنند. بمنظور جلوگیری از چنین اتفاقی، از بیماران خواسته می شود قبل از نزدیک شدن به دستگاه وسایل فلزی خودرا تحویل دهند.
دستگاه های MRI با بوجودآوردن میدان های مغناطیسی قوی (و امواج رادیویی) عمل می کنند که هسته های هیدروژن (پروتون ها) آب را هدف قرار می دهند. وقتی پروتون ها درمعرض میدان مغناطیسی قرار می گیرند (که حدود هزار برابر قویتر از آهنربای یخچال است)، محورهای آنها در یک راستا قرار می گیرد. این همترازی یکنواخت بردار مغناطیسی را در امتداد محور اسکنر ام آرآی به وجود می آورد. وقتی انرژی دیگری (به شکل موج رادیویی) به میدان مغناطیسی افزوده می شود، بردار مغناطیسی منحرف می شود.
فرکانس موج رادیویی که سبب تشدید (رزونانس) هسته های هیدروژن می شود، به عنصر مورد هدف (دراین جا هیدروژن) و قدرت میدان مغناطیسی بستگی دارد. وقتی منبع فرکانس رادیویی خاموش می شود، بردار مغناطیسی به حالت استراحت خود برمی گردد و این امر موجب می شود سیگنالی (موج رادیویی) ساطع شود. از این سیگنال برای ایجاد تصاویر ام آرآی استفاده می شود.
مکانیسم توصیف شده ممکنست برای مشاهده درون بدن عالی باشد، اما برای افرادی که می خواهند در طول اسکن اسلحه با خود حمل کنند، پیامد بدی خواهد داشت.
۵۸۵۸

منبع: