عبادی مطرح کرد؛ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری درحال تکامل است

طب اصیل: معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر تکامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید و از پرستاران خواست صبوری کنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، عباس عبادی، در نشست هم اندیشی شورای هماهنگی پرستاری استان گیلان، با تأکید بر تغییر نگاه پرستاران به نگاه حرفه ای و گفتمان مردم محوری، اظهار داشت: لطمه ها و مشکلات پرستاری قبل از آنکه متوجه پرستاران باشد بر کیفیت خدمات مراقبتی و در نهایت سلامت مردم تأثیر گذار است. وی، هدف حرفه پرستاری را رضایت مردم از خدمات سلامت دانست و اضافه کرد: پرستاران نقش اساسی در تحقق عدالت در سلامت دارند. عبادی با اشاره به برخی حواشی پیرامون جامعه پرستاری در فضای مجازی، اظهار داشت: رشته پرستاری دارای تقدس است به گونه ای که خیلی از بزرگان دینی ما در اهمیت جایگاه آن بیانات باارزش و قابل تأملی داشته اند. بدین سبب وظیفه اخلاقی و حرفه ای ما ایجاب می کند نسبت به شأن و جایگاه آن حساس و متعصب باشیم. وی ادامه داد: همه عزیزانی که لباس پرستاری بر تن دارند در تار و پود پرستاری تنیده هستند بدین سبب نمی توان فقط با ثبت موفقیت ها به نام خود و ثبت ضعف ها به نام دیگران خودرا ریشه پرستاری نامید. عبادی اشاره کرد: بر هر انسان آزاده ای در هر شغل و لباسی حفظ حرمت بزرگان واجب است و ما هم به عنوان پرستار آنرا وظیفه خود می دانیم اما این به این معنا نیست که خلاقیت، فکر، انگیزه و طراوت جوانی را از جوانترهای حرفه بگیریم و با شعار ریشه داری خودرا قیم حرفه بدانیم. معاون پرستاری وزارت بهداشت، به تشریح پروسه اجرائی قانون تعرفه گذاری خدمات پرداخت و اظهار داشت: این قانون درحال تکامل است و بطور قطع با دریافت نظرات از بدنه جامعه پرستاری در ویرایش های دوره ای دستورالعمل، مشکلات به حداقل خواهد رسید گو اینکه در دو ویرایش گذشته این مساله ملموس بود. وی با اعلان اینکه گوش ما همیشه پذیرای نظرات علمی و کارشناسی در راستای اجرای بی نقص تعرفه گذاری است، اضافه کرد: برخی در خارج از بدنه وزارت بهداشت و متأسفانه با گفتار غیر معقول و مدیریت شده در راستای تغییر مسیر حرکت جامعه پرستاری به سمت منافع فردی و گروهی خود تصورات ذهنی همکاران گروه پرستاری را نسبت به تعرفه و ماهیت اصلی آن که درآمد از محل تولید خدمت است را با اعداد و ارقام غیر واقعی مشوش ساخته در صورتیکه صفر تا صد تدوین دستورالعمل را اعلام نظر کرده است. عبادی همین طور به نقدهای غیرمنصفانه درباب برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد و از همکاران پرستار خواست قبل از آنکه برخی اخبار بی اساس فضای مجازی را بپذیرند دست کم قسمت های مربوط به سیستم سلامت و خصوصاً پرستاری را مطالعه کنند و سپس واکنش نشان دهند. وی ادامه داد: این قانون نه فقط تهدیدی برای پرستاری نیست که فرصت های خوبی برای پرستاری همچون تحت پوشش قرار گرفتن خدمات پرستاری در منزل و تخصصی سازی پرستاری، در آن گنجانده شده است.

منبع: