شیوع یک بیماری ترسناک در حیات وحش آمریکا

به گزارش طب اصیل، شیوع بیماری گوزن زامبی در حیات وحش آمریکا دانشمندان و طرفداران محیط زیست را نگران کرده است.
به گزارش طب اصیل، بیماری گوزن زامبی «chronic wasting disease (CWD)» که بیماری عصبی است که با علایم گوناگونی چون ترشح بیش از اندازه بزاق، بی حالی، تلو تلو خوردن و خیره ماندن شناخته می شود.
در چند وقت اخیر بیشتر از ۸۰۰ نمونه آلوده به این بیماری در حیات وحش آمریکا شناسایی شده اند.
عامل این بیماری پروتئینی به نام پریان یا پریون است. این پروتئین ها که معمولاً بیماری زا هستند هیچ اسید نوکلئیک قابل شناسایی ندارند. آنها در مقابل فرمالدئید و گرما و اشعه ماورابنفش که ویروس ها را غیرفعال می کنند کاملا مقاوم هستند.
این پروتئین ها به اشکال عجیبی تا می شوند و به همین شکل می توانند روی پروتئین های مغز اثر گذاشته و آنها را هم به شکل خود در آورند. مقاومت بالای پریون ها در مقابل شیوه های گندزدایی معمول نگران کننده است و سبب می شوند که آنها برای سال ها در یک محیط باقی بمانند.

منبع: