استاد سیاستگذاری سلامت تاکید کرد؛ نقش لابراتوار در پیشگیری از بستری های بی جهت بیماران

به گزارش طب اصیل، استاد سیاست گذاری سلامت اظهار داشت: برای دسترسی به خدمات آزمایشگاهی باید به توزیع عادلانه منابع و برنامه های مناسب و مبتنی بر شاخصهای بومی بیمه ای فکر نماییم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، امیرحسین تکیان استاد سیاست گذاری سلامت و مسئول پنل نقش لابراتوار های پزشکی در سیاستگذاری سلامت در بیست و یکمین کنگره کشوری و پانزدهمین کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که در ایام ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود، اظهار نمود: در این پنل که با حضور صاحب نظران مجرب به نقش لابراتوار های پزشکی در سیاستگذاری سلامت با محوریت خدمات مبتنی بر ارزش خواهیم پرداخت، نقش بنیادین لابراتوار های تشخیص پزشکی یا لابراتوار های سلامت در تشخیص دقیق، جلوگیری از بیماری ها و فرآیند پایش بیماری ها را با شواهد جهانی و الگوی بومی مبتنی بر شواهد بحث خواهیم کرد، که به نظر می آید در جهت دانش افزایی و افزایش آگاهی شرکت کنندگان و متخصصین علوم آزمایشگاهی، در بهبود تصمیم گیری های بالینی و تحقق روند مطلوب پیشگیری، تشخیص و درمان مناسب، با محوریت عرضه خدمات عادلانه و پایدار، مؤثر باشد و به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات درمانی و تشخیصی و هم چنین بهبود رضایت شهروندان، بیانجامد. وی اظهار داشت: وقتی بخواهیم به سمت زنجیره خدمات سلامت مبتنی بر ارزش حرکت نماییم و مراقبت ها بر مبنای ارزش گذاری ها صورت گیرد، مهم می باشد بتوانیم خدمات باکیفیت را مبتنی بر هزینه انجام دهیم. ازاین رو لابراتوار های تشخیص پزشکی با عنایت به تشخیص دقیق خود، می توانند مؤثر باشند. با کمک این لابراتوار ها میتوان در بیماری های مزمن و غیرواگیر حتی سرطان ها، از بستری شدن بی جهت در بیمارستان جلوگیری کرد و به تجربه بهتر بیمار کمک کرد. تکیان اظهار داشت: برای عرضه عادلانه و پایدار خدمات آزمایشگاهی، به دنبال این هستیم که استاندارد، عدالت، دسترسی مقرون به صرفه، خدمات مبتنی بر نیاز دریافت کنندگان در خدمات سلامت فراهم گردد. همینطور باید همه بیماران بتوانند در هر سطح از جامعه از خدمات استفاده نمایند. استاد سیاست گذاری سلامت اظهار داشت: با افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها کمک می شود تا تعداد بیشتری از شهروندان را مورد درمان قرار دهیم و پایداری نظام سلامت تأمین شود. وی اظهار داشت: نظام بیمه ای کارآمد بر اساس نظام آزمایشگاهی پزشکی متمرکز است؛ برای خروجی محور شدن خدمات به استفاده بهتر از منابع منجر می شود و با تحلیل داده های موجود می توانیم خدمات هزینه اثربخش تر را عرضه دهیم، بنابراین لابراتوار ها باید اجازه دهند سازمان های بیمه گر به سمتی بروند که خدمات تشخیصی و پیشگیرانه با قیمت مناسبی صورت گیرد. تکیان تصریح کرد؛ بیمه ها در این صورت سرانه کمتری دریافت می کنند و می توانند پوشش بیشتری داشته باشند بنابراین تصمیمات مبتنی بر داده که باکیفیت است، کمک می نماید لابراتوار ها در زنجیره پوشش سلامت بعنوان هدف غایی نقش مؤثری داشته باشند که به نظام حکمرانی سلامت کشور هم کمک می نماید. وی ادامه داد: شواهدی داریم که اگر بتوانیم خدمات آزمایشگاهی و مبتنی بر ارزش را پیش ببریم نتایج بهتری خواهیم گرفت و کیفیت خدمات استانداردتر شود. استاد سیاست گذاری سلامت اظهار نمود: یکی از روش های خوب در این موضوع، ارزیابی فناوری اطلاعات است که می تواند به سیاستگذاری آگاه از شواهد کمک نماید. دسترسی به این مهم نیازمند اصلاحاتی در نظام سلامت ایران شامل نظام مالی و بیمه ای، سرمایه گذاری مناسب در نظام فناوری سلامت، و آموزش و مشارکت شهروندان است. تکیان در ادامه اظهار داشت: برای دسترسی به خدمات آزمایشگاهی باید به توزیع عادلانه منابع و برنامه های بیمه ای فکر نماییم بنابراین ظرفیت لابراتوار های دولتی و خصوصی از نظر ظرفیت ساختاری خوب است اما در ایجاد تقاضای القایی و تعارض منافع، نظام ارجاع باید مؤثرتر عمل نماییم، ضمن این که وجود شواهد و دستورالعمل های بالینی مهم می باشد. او در آخر اضافه کرد که در این پنل، ضمن پرداختن به تعریف Value-based Healthcare، به نقش لابراتوار های پزشکی و سلامت در تحقق آن، تجربه های زیسته بین المللی و بومی، چالش ها و فرصت ها در کشور، نقش سازمان بیمه گر، به همراه راهکارهای سیاستی شواهد محور برای تحقق آن خواهیم پرداخت. تعامل با جامعه آزمایشگاهی کشور در این جلسه، فرصت مغتنمی است که امیدواریم بتوانیم از آن برای نیل به نظام سلامت پایدار و عادلانه، با بستر لابراتوار های مؤثر و مبتنی بر ارزش، با محوریت آزمایشگاهیان ایران، بهره ببریم.

منبع: