جهانپور عنوان کرد؛ اضافه کار ۲۰ هزار تومانی زیبنده پرستاران نیست

به گزارش طب اصیل، رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: میانگین دریافتی پرستاران نسبت به کارمندان هم رده در دیگر ارگان ها پایین تر است، درخواست جدی ما افزایش حقوق و درآمد پرستاران است تا ماندگاری افزایش یابد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدتقی جهانپور، در جلسه شورایعالی نظام پرستاری که با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی برگزار شد، اظهار نمود: اقدامات خوبی در دولت سیزدهم همچون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تصویب فوق العاده پرستاران انجام شده اما صرف این موارد مشکلات حوزه پرستاری را برطرف نمی نماید. وی ادامه داد: امیدواریم با حضور پرارزش دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق اجتماعی در آینده نزدیک شاهد بازخورد و اقدامات اثربخشی برای برون رفت از مسائل و مشکلات حوزه پرستاری باشیم. جهانپور افزود: هدف همه همکاران ما تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و پرستاران است؛ اگر امروز در حوزه کمبود نیروی پرستاری با سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه رایزنی می نماییم به خاطر تأمین منافع مردم است چونکه کمبود نیروی پرستاری سبب کاهش کیفیت خدمات درمانی عرضه شده به مردم خواهد شد. وی اظهار داشت: در جلساتی که با حضور نمایندگان سازمان امور اداری داریم به نظر می آید که حقیقتاً خروجی زیادی از استخدام پرستاران نخواهیم دید. هر یک نفر پرستار که از بخش های بیمارستانی خارج می شود به بار کاری سایر همکاران ما اضافه می کند و این مورد در کنار ترک خدمت و مهاجرت، مشکلات زیادی را برای سلامتی مردم بوجود می آورد. جهانپور با اشاره به اینکه به رغم تأکیدات رهبری بر ضرورت احقاق حقوق پرستاران، هر ساعت اضافه کاری پرستاران حدود ۲۰ هزار تومان است و این مسائل زیبنده نیست؛ خاطرنشان کرد: امنیت و سلامت دو مقوله مهم هستند که تأمین آنها اهمیت ویژه ای دارد؛ گروه پرستاری در شیفت های مختلف بخصوص شیفت های عصر و شب، با درمان بیماران واگیر و غیرواگیر و مصدومان تصادفات و دیگر موارد در جهت تأمین سلامت مردم کشورمان خدمت رسانی می کنند. وی با اشاره به اینکه میانگین دریافتی پرستاران نسبت به دریافتی کارمندان هم رده در دیگر ارگان ها پایین تر است؛ بیان نمود: درخواست جدی ما افزایش حقوق و درآمد پرستاران است تا ماندگاری افزایش و مهاجرت کاهش پیدا کند و این معضلات صرفا با برقراری تعرفه خدمات پرستاری و فوق العاده خاص، برطرف نمی گردد. جهانپور خاطرنشان کرد: نظام سلامت کشور ما پزشک محور و درمان محور است و در سامانه اچ آی اس که در بیمارستان ها وجود دارد بیشترین عملکرد در ارتباط با پرستاران است اما خیلی از این موارد به نام پزشکان ثبت می شود و ازاین رو احیای ۱۷ درصد از جز حرفه ای از محل کارانه حق و مطالبه جامعه پرستاری است. وی به سایر مطالبات گروه پرستاری اشاره و تصریح کرد: مبحث بعد اینست که درخواست داریم تأمین مسکن جامعه پرستاری در کلانشهرها مورد حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری قرار بگیرد. از طرفی حتی یک ریال ردیف بودجه برای پانسیون های پرستاری و ماندگاری پرستاران در مناطق محروم کشور تخصیص داده نشده است در حالیکه انجام این اقدام بسیار مؤثر خواهد بود. جهانپور با اشاره به اینکه اگر دولت به جامعه پرستاری کمک نکند در ۵ سال آینده فاجعه بزرگی در حوزه پرستاری رخ می دهد و مهاجرت خیلی از اساتید شکل خواهد گرفت؛ بیان نمود: خیلی از مؤسسات فرهنگی از پرداخت مالیات معاف است در عین حال جامعه پرستاری کشور با خدمات ارزشمند خود و دستان هنرمندشان به سلامت مردم خدمت می کنند و ما خواهان حذف مالیات وضع شده برای پرستاران هستیم. وی ضمن اشاره به این که مطالبه دیگر ما، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران است؛ اظهار داشت: ایرادی که ما به سازمان برنامه و بودجه وارد می نماییم اینست که به رغم این که ۱۷ هزار تخت بیمارستانی به کشور اضافه شده و این اتفاق مثبت رقم خورده اما وزارت بهداشت در تأمین و تزریق نیروی انسانی موفق نبوده چونکه مجوزهای جذب صادر نشده اند. این مورد سبب افزایش مهاجرت، فرسودگی شغلی، استعفای دسته جمعی و ترک خدمت می شود و کمبود پذیرش نیروی انسانی و عدم استخدام پرستاران در تناسب با تخت های بیمارستانی سبب بروز مشکلات مختلفی شده است. جهانپور ضمن اشاره به فعالیت پرستاران در دوران کرونا هم متذکر شد: در دوران کرونا خیلی از همکاران ما زحمت کشیدند اما پس از اتمام و فروکش کردن کرونا، از سیستم دانشگاه های علوم پزشکی کشور اخراج شدند و فقط هفت دانشگاه این نیروهای فعال در روزهای کووید ۱۹ را شرکتی کردند در حالیکه وزارت بهداشت می توانست همه این نیروها را تبدیل نیروهای شرکتی یا کار معین کند و پیشنهاد ما اینست که این نیروها به طرح ساماندهی کارکنان دولت اضافه شوند. به نقل از ایشان، هم اکنون سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هم معوقات بسیاری زیادی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارند