MRI پیشرفته نارسایی قلبی پنهان در زنان را آشکار می کند!

به گزارش طب اصیل، محققان دقت MRI را برای تشخیص نارسایی قلبی در زنان بهبود بخشیدند و امکان تشخیص و درمان زودهنگام را فراهم کردند که می تواند به صورت قابل توجهی بر روند بهبود بیمار تاثیر بگذارد.
به گزارش خبرگزاری طب اصیل، یک مطالعه تحقیقاتی جدید و مهم، روند تشخیص نارسایی قلبی در زنان را بهبود بخشیده است و تشخیص زودهنگام را برای خیلی از بیماران زن ممکن ساخته است. محققان به سرپرستی تیم هایی از دانشگاه های آنگلیا شرقی (UEA)، شفیلد و لیدز، توانسته اند دستگاه (MRI) را برای تشخیص نارسایی قلبی در زنان ارتقاء دهند و آنرا دقیق تر کنند.

منبع: