رستمی خبر داد؛ افزایش داروخانه های عرضه شیرخشک متابولیک و سهمیه ای

طب اصیل: مدیرکل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، از افزایش تعداد داروخانه های عرضه کننده شیرخشک های متابولیک و سهمیه ای آگاهی داد.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، علیرضا رستمی گفت: بمنظور تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به شیرخشک های متابولیک و سهمیه ای سازمان غذا و دارو اقدام به انتشار دو فراخوان ملی برای دعوت از داروخانه های مشتاق همکاری برای عرضه این شیرخشک ها کرده است. وی افزود: انواع شیرخشک ها برای جلوگیری از نشت از زنجیره توزیع و بروز کمبود در سامانه تیتک ثبت و قابل رصد است.