گام بلند دانشمندان چینی برای جاودانگی

به گزارش طب اصیل، دانشمندان با نگاهی جدید، ارگانوئیدهای مغزی و مکعب هایی از بافت مغزی افراد مبتلا به صرع را با موفقیت منجمد و ذوب کرده اند. این دستاورد می تواند تحقیقات در مورد شرایط عصبی و در بلندمدت، افزایش طول عمر انسان از راه انجماد را فراهم آورد.

روشی جدید به دانشمندان امکان داده است تا بعد از منجمد کردن بافت مغز انسان، آنرا به هیچ مشکلی ذوب کنند و بافت، عملکرد طبیعی خویش را بازیابد. این دستاورد می تواند درهای جدیدی را به روی روش های بهبودیافته مطالعه شرایط عصبی بگشاید.

به گزارش طب اصیل، بافت مغز معمولا از انجماد و ذوب شدن باردیگر جان سالم به در نمی برد و این مشکل مانع از پیشرفت تحقیقات پزشکی شده است. در کوشش برای غلبه بر این مشکل، «ژیچنگ شائو» در دانشگاه فودان، شانگهای چین و همکارانش از سلول های بنیادی جنینی انسان برای رشد نمونه های مغزی خودسازمان ده معروف به «ارگانوئیدها» در طول سه هفته استفاده کردند؛ چونکه این بازه زمانی برای رشد نورون ها وبافت عصبی کافی است. شایان ذکر است که سلول های بنیادی جنینی می توانند به انواع مختلف سلول های عملکردی مغز تبدیل شوند.

شرح عکس: ارگانوئیدهای ذوب شده مغز که از راه تکنیک تصویربرداری رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس نشان داده شده است

محققان سپس این ارگانوئیدها را که به صورت متوسط ۴ میلی متر قطر داشتند، در ترکیبات شیمیایی مختلفی مانند قندها و ضد یخ قرار دادند که به گمان آنها می توانستند به زنده نگه داشتن سلول های مغز در زمانیکه یخ زده اند و قادر به رشد بعد از ذوب شدن هستند، کمک نماید.

پس از ذخیره سازی ارگانوئیدها در نیتروژن مایع به مدت حداقل ۲۴ ساعت، پژوهشگران آنها را ذوب کردند و به بررسی مرگ سلولی یا رشد نوریت ها (شاخه های سلول های عصبی) طی دو هفته بعد پرداختند.

محققان با عنایت به میزان مرگ ومیر سلولی و رشد در رابطه با هر ترکیب، ترکیبات برتر خویش را انتخاب کردند و ترکیبات مختلفی را در طول آزمایش های انجماد و ذوب روی مجموعه جدیدی از ارگانوئیدها امتحان کردند.

ترکیبی که کمترین مرگ سلولی و بیشترین رشد را به همراه داشت، تلفیقی از متیل سلولز، اتیلن گلیکول، DMSO و Y27632 بود که دانشمندان آنرا MEDY نامیدند.

در آزمایش های بیشتر، شائو و همکارانش MEDY را از سن ۲۸ روز تا بیشتر از ۱۰۰ روز آزمایش کردند. آنها دریافتند که ظاهر، رشد و عملکرد ارگانوئیدهای ذوب شده بسیار شبیه به ارگانوئیدهای هم سن وسالی است که هیچگاه منجمد نشده بودند، حتی در میان آن هایی که به مدت ۱۸ ماه در MEDY منجمد شده بودند. این تیم همینطور نتایج مشابهی را برای ارگانوئیدهای نشان دهنده مناطق مختلف مغز مشاهده نمودند.

منبع: