دست میکروپلاستیک ها در لخته شدن خون در کار است!

به گزارش طب اصیل، اوایل سال جاری، از یک مطالعه مهم خبری دریافت کردیم که میکروپلاستیک ها، تکه های ریز پلاستیکی که از تکه های بزرگ تر جدا شده اند، در بیشتر از ۵۰ درصد از رسوبات چربی ناشی از گرفتگی شریان ها پیدا شده اند. این نخستین داده در نوع خود بود که مابین میکروپلاستیک ها و تاثیر آنها بر سلامت انسان ارتباط برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری طب اصیل، هم اکنون، یک مطالعه جدید از محققان در چین گزارش می دهد که میکروپلاستیک ها در لخته های خونی که با جراحی از شریان های قلب و مغز و سیاهرگ های عمقی در ساق پا برداشته می شوند، کشف شده است.

منبع: