در گفت وگو با طب اصیل مطرح شد؛ محاسبه هزینه های درمان با بیمه سلامت

به گزارش طب اصیل، مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت های پزشکی (اورژانس) فاقد پرونده معادل ۷۰ درصد است.
محمداسماعیل کاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره ی سهم پرداختی بیمه سلامت در بخش سرپایی و بستری، گفت: سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در بخش سرپایی و سرپایی فوریت های پزشکی (اورژانس) فاقد پرونده معادل ۷۰ درصد و در بخش بستری و بستری فوریت های پزشکی اورژانس) دارای پرونده معادل ۹۰ درصد تعرفه دولتی خواهد بود. وی ادامه داد: سهم پرداختی سازمان بیمه سلامت برای بیمه شدگان سه دهک اول درآمدی تحت پوشش آن سازمان برای خدمات بستری در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی به میزان ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی تعیین شده است. همین طور خود پرداخت (فرانشیز) برای دریافت هر گونه خدمات سرپایی (به استثنای دارو) در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است و ۱۰۰ درصد تعرفه مربوط به طور کامل توسط سازمان مربوطه پرداخت می شود. کاملی اشاره کرد: در امتداد اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، تمامی خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال و غربالگری نوزادان به استثنای داروی سرپایی در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است. ضمن این که سازمان های بیمه گر پایه موظفند ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت های پزشکی اورژانس شامل معاینه (ویزیت لابراتوار تصویر برداری و توانبخشی و همین طور خدمات بستری و بستری فوریت های پزشکی (اورژانس) را پرداخت نمایند. وی افزود: ما به التفاوت هزینه دارو و ملزومات پزشکی تا سقف مورد تعهد سازمان های بیمه گر پایه و همین طور خدمات فاقد پوشش که جنبه درمانی دارند خدمات ستاره دار از محل منابع تعیین شده در قانون بودجه سالیانه تامین می شود. مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: خود پرداخت (فرانشیز) مددجویان تحت پوشش کمیته امداد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت و مددجویان سازمان بهزیستی و بیمه شدگان روستایی عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در صورت دریافت خدمات بستری و بستری فوریت های پزشکی (اورژانس) دارای پرونده در مراکز دولتی در قالب نظام ارجاع صفر است. وی اشاره کرد: ۹۵ درصد هزینه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه و مابه التفاوت قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برای موارد تحت پوشش بیمه پایه بطور کامل توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود، به نحوی که با رعایت نظام ارجاع سهم سازمان بیمه سلامت ایران ۹۵ درصد و ۵ درصد سهم بیماران از محل منابع تعیین شده در قانون بودجه سالیانه پرداخت می شود. کاملی اظهار داشت: فرانشیز دریافتی هرگونه خدمات تشخیصی درمانی مورد تعهد سرپایی بیمه شدگان ۳ دهک اول درآمدی در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی به استثنای نسخ دارویی رایگان است و ۱۰۰ درصد تعرفه مربوطه بطور کامل توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

منبع: