معاون غذا و داروی یزد خبر داد؛ کشف واحد بدون مجوز تولید البسه بیمارستانی

طب اصیل: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از کشف یک واحد بدون مجوز تولید البسه بیمارستانی آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، بهروز حیدری اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده توسط کارشناسان نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو و هماهنگی های انجام شده با اداره تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اداره نظارت بر اماکن عمومی؛ با گرفتن دستور قضائی از واحد بدون مجوز تولیدی البسه بیمارستانی که بدون گرفتن مجوزهای لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو که مبادرت به تولید و صادرات البسه بیمارستانی می کرد، بازدید به عمل آمد. وی ادامه داد: ضمن توقف این خط تولید واحد غیرمجاز، ملزومات مصرفی توقیف و پرونده واحد متخلف جهت رسیدگی و صدور رأی به مراجع قضائی ارجاع شد.