برای نخستین بار دانشمندان مسدودکننده مزه ساختند!

به گزارش طب اصیل، خیلی از مردم، بخصوص کودکان و افراد مسن، با خوردن قرص مشکل دارند؛ داروهای مایع هم اغلب طعم بسیار تلخی دارند که دست رد به سینه آنها زده می شود؛ به صورت خلاصه، تلخی شدید دلیل اصلی پرهیز افراد، بخصوص کودکان از مصرف داروهای خود و به خطر انداختن سلامتی و گاهی اوقات جان خود است.
به گزارش خبرگزاری طب اصیل، تیمی از دانشمندان در مرکز حواس شیمیایی مونل نخستین مسدودکننده مزه موقت و موثر در انسان را کشف کردند. تحقیقات آنها در مجله British Journal of Pharmacology انتشار یافته است.

منبع: