رنجبران عنوان کرد؛ وضعیت پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش طب اصیل، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته نظم خاصی در پرداخت های سازمان بیمه سلامت صورت گرفته است.به … Read More