زرنانی مطرح کرد؛ ضرورت بازنمایی جایگاه لابراتوار های پزشکی در عرصه بهداشت کشور

طب اصیل: دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی، لابراتوار های تشخیص پزشکی را یکی از ارکان بی بدیل سیستم سلامت هر جامعه ای دانست.به … Read More

ناصحی تاکید کرد؛ تغییر ساختار بیمه سلامت برای خدمت بهتر به سالمندان کشور

به گزارش طب اصیل، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر تغییر ساختار بیمه سلامت برای خدمات بهتر به جمعیت سالمندی کشور تاکید نمود.به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، … Read More

اولیایی منش مطرح کرد؛ تشریح برنامه های ارتقای سلامت دانش آموزان

به گزارش طب اصیل، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه های ارتقای سلامت ۵۰۰ هزار دانش آموز در ۱۶۸۰ مدرسه زیر پوشش دانشگاه را شرح داد.به گزارش طب اصیل … Read More

آقای وزیر بهداشت! آقای صداوسیما! اتاق زایمان بیلبورد تبلیغاتی نیست

به گزارش طب اصیل، در حالیکه اینروزها زمزمه طراحی برای زنان شاغل در اتاق عمل و زنان آبستن در اتاق زایمان مطرح است، روزنامه فرهیختگان از حضور وزیربهداشت به همراه … Read More

رضایی زاده عنوان کرد؛ هدف نهایی طب ایرانی فقط درمان دارویی نیست

به گزارش طب اصیل، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اظهار داشت: هدف غایی طب ایرانی، فقط درمان های دارویی نیست.به گزارش طب اصیل به نقل … Read More