معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛ استفاده از تجربیات دفاع مقدس در آموزش دانشجویان پرستاری

به گزارش طب اصیل، معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: امروز از تجربیات باارزش پزشکان و پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس در آموزش دانشجویان استفاده می شود.به گزارش … Read More

یافته محققان استرالیایی؛ نداشتن خواب عمیق و کافی خطر زوال عقل را زیاد می کند

به گزارش طب اصیل، طبق برآورد محققان، هر سه ثانیه یک نفر در جهان به زوال عقل مبتلا می شود. خواب ناکافی یک عامل خطر قابل تغییر مبتلا شدن به … Read More