اینشتین می گفت که عمر انسان در آسانسور بیشتر می شود پزشکان می گویند که آسانسورسواری، عمر را کوتاه می کند

به گزارش طب اصیل، سوار شدن آسانسور برای راحتی فوق العاده است، اما یک مطالعه جدید نشان داده است که آسانسور هیچ کمکی به طول عمر شما نمی کند و … Read More