ارسال تجهیزات درمانی جهت کمک به حادثه دیدگان متروپل آبادان

به گزارش طب اصیل تجهیزات مورد نیاز جهت کمک به حادثه دیدگان متروپل، توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، به آبادان ارسال شد.به گزارش طب اصیل به … Read More

مدیرکل انتقال خون استان تهران: مصرف خون ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است

مدیرکل انتقال خون استان تهران با تاکید براینکه مردم مانند همیشه بویژه در فصل گرما، اهدای خون را فراموش نکنند، اظهار داشت: باتوجه به این که در حال حاضر کرونا … Read More

کتابی در باب بررسی نقش اردوهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

طب اصیل: بگفته تدوین گر کتاب «تاثیر اردوهای آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» تاثیرگذاری مفاهیم آموزشی در اردو چندین برابر خواهد بود، البته این مهم با حضور مربیان … Read More