آخرین وضعیت رنگ بندیی کرونایی شهرهای کشور؛ ۹ شهرستان قرمز و ۱۰۵ شهرستان آبی در کشور

طب اصیل: طبق آخرین رنگ بندی کرونائی شهرها، نسبت به هفته گذشته، دو شهر به شهرهای قرمز کشور افزوده شد و بدین سان حالا ۹ شهرستان کشور در وضعیت قرمز … Read More

هفته ۷۸ اپیدمی کرونا در ایران؛ افزایش ۱۲ و نیم درصدی مرگ های کرونایی در کشور

در هفته ۷۸ اپیدمی کرونا در کشور، شاهد افزایش ۱۲.۵ درصدی مرگ های ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل بودیم. همینطور روند کووید حدودا در تمام استان ها صعودی … Read More