سخنگوی وزارت بهداشت در گفت وگو با طب اصیل اعلام کرد: کمترین حد رعایت پروتکلهای بهداشتی در ۵ماه گذشته

به گزارش طب اصیل سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور به ۵۷.۸۸ درصد رسیده که این میزان از ۳۰ مهر ۱۳۹۹ تابحال پایین ترین میزان است. … Read More

میرشاه ولد عنوان کرد؛ هرگونه تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت کلاهبرداری است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: هرگونه تماس تلفنی یا پیامکی با شهروندان با ادعای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت کلاهبرداری است.به گزارش طب … Read More