معاون سازمان بیمه سلامت؛ نظام سلامت باید رویه تعرفه گذاری را تغییر دهد

به گزارش طب اصیل، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در واکنش به افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های ۱۴۰۳ در شورایعالی بیمه، توضیحاتی داد.به گزارش طب اصیل به … Read More

عضو شورای عالی نظام پرستاری عنوان کرد؛ تبعات اضافه کار الزامی در پرستاری

به گزارش طب اصیل، عضو شورایعالی نظام پرستاری، مهم ترین معضل حرفه پرستاری را کمبود نیروی انسانی دانست و اظهار داشت: کمبود نیرو منجر به افسردگی و فرسودگی شغلی پرستاران … Read More

عبادی مطرح کرد؛ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری درحال تکامل است

طب اصیل: معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر تکامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید و از پرستاران خواست صبوری کنند.به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، عباس عبادی، در … Read More

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛ جمعیت سالمند ایران تا ۲۰ سال آینده ۲ برابر می شود

طب اصیل: معاون بهداشت وزارت بهداشت، از افزایش ۲ برابری جمعیت سالمند کشور طی ۲۰ سال آینده آگاهی داد.به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در پیام حسین فرشیدی … Read More