بیشتر از ۴۰ هزار شهروند صدمه پذیر تهرانی ضد کرونا واکسینه شدند

به گزارش طب اصیل معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران ضمن اشاره به این که اولویت این نهاد مدیریت کرونا با محوریت واکسیناسیون عمومی است، اظهار داشت: تابحال بیشتر … Read More

رییسی: واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اولویت های دولت می باشد

به گزارش طب اصیل رئیس جمهوری بعد از دریافت اولین دُز واکسن ایرانی «برکت»، اظهار داشت: واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اولویت های دولت می باشد تا بتوانیم … Read More