کارشناس مسئول بیماری های قلب و عروق وزارت بهداشت تشریح کرد نشانه های حمله قلبی و اقداماتی که در این شرایط باید انجام داد

طب اصیل: کارشناس مسئول بیماریهای قلب و عروق اداره بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به نشانه های بروز حمله قلبی، در عین حال اقداماتی که باید در این شرایط … Read More

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اعلام کرد پیشنهاد تبدیل وضعیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دوران کرونا

به گزارش طب اصیل، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از تأکیدات وزیر بهداشت، توجه به حوزه پرسنلی و معیشت آنان است و در تلاش هستیم در این … Read More