رئیس سازمان نظام پرستاری؛ پرستاران ظرفیت ویزیت بیماران را دارند

طب اصیل: رئیس سازمان نظام پرستاری بر لزوم استفاده از کادر پرستاری حرفه ای در بحث های خالی حوزه سلامت تصریح کرد و اظهار داشت: پرستاران می توانند همچون سایر کشورها به جای پزشکان عمومی، بیماران را ویزیت کنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر اصغر دالوندی با اعتقاد به اینکه پرستاران ایرانی هم نظیر خیلی از کشورها می توانند به جای پزشکان عمومی بیماران را ویزیت کنند، اضافه کرد: پرستاران در دوره های عالی می توانند در خانه های بهداشت روستایی و شهری بیماران را ویزیت و به پزشک ارجاع دهند.وی اظهارداشت: با افزایش سطح سواد سلامت جامعه پرستاران باید خیلی از جاهای خالی را پر کنند.رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه پرستاران به دنبال ویزیت سلامت و غربالگری سلامت محور هستند، اضافه کرد: این قبیل خدمات بسیار ارزان تر و هزینه اثربخش تر از هزینه های درمانی است پرستاران می توانند ابزار بسازند و با این ابزار سلامت مردم را رصد کنند تا بتوان در ارتقاء سلامت و پیشگیری موثر بود.وی با اشاره به اینکه با این اقدامات از بروز بیماری پیشگیری و از مزمن شدن آن جلوگیری می شود، در ادامه تصریح کرد: در این عرصه حضور پرستاران در و سازمان های مردم نهاد و ارتباط رودررو با مردم و آموزش سفارش می گردد.دالوندی با ابراز تأسف از بی اطلاعی مردم از خدمات نوین و پیشرفته پرستاری اظهار داشت: باید با افزایش سطح سواد سلامت مردم این تقاضا هم در آن ها تولید شود تا مردم پرستاران را بعنوان عضوی در بیمارستان ندانند.وی با اشاره به اینکه پرستاران در ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا ویزیت می کنند، اضافه کرد: پرستاران ایرانی هم می توانند در اجرای برنامه پزشک خانواده و سیستم ارجاع در خانه های بهداشت شهری و روستایی رجوع کنندگان را ویزیت کنند.رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با بیان این که در جهت رویکرد جدید جهانی پرستاران باید وارد اجتماع شوند، خاطرنشان کرد: در کنفرانس آلماآتا ۱۹۷۸ شعار بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ عنوان شد و پیرو آن شبکه های بهداشت روستایی و شهری در کشور تشکیل و دستاوردهای شگرفی هم داشت که از آن جمله ریشه کنی برخی بیماری های واگیردار بهبود شاخص های مرگ کودکان زیر یک و ۵ سال و زنان آبستن بود.دالوندی با اشاره به لزوم افزایش نرخ رشد جمعیت تصریح کرد: متأسفانه به دلیل برخی موارد نرخ رشد جمعیت در کشور از ۳.۷ به ۱.۲ کاهش پیدا کرد که این زنگ خطری برای توقف رشد جمعیت در ایران به حساب می آید.وی با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی تا سال ۲۰۱۵ به ۱۵ درصد رسید، یادآورشد: پیش بینی می گردد این جمعیت تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۵ درصد افزایش یابد.