شهریاری خبر داد تاکید لاریجانی برای پرداخت بدهی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

طب اصیل: رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی شروع شده است، اظهار داشت: قرار شده که ۲۵ درصد از منابع دانشگاه های علوم پزشکی برای پرداخت بدهی های شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی اختصاص پیدا کند بنابراین این شرکت ها امیدوار باشند که به تدریج مطالبات شان پرداخت می گردد.
حسینعلی شهریاری در گفت وگو با ایسنا درباره اقدامات انجام شده برای پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی، اظهار داشت: بر مبنای اطلاع ما در جلسات برگزار شده در کمیسیون بهداشت قرار شده که ۲۵ درصد از منابع دانشگاه های علوم پزشکی برای پرداخت بدهی های شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی اختصاص پیدا کند که این کار در حال انجام می باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی به تدریج پرداخت گردد چون منابع دانشگاه های علوم پزشکی با این شرط به آنها داده می شود.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره نحوه تخصیص ارز به این شرکت ها، اظهار داشت: مقرر است که ارز مورد نیاز شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی به آنها داده شود البته به این شرط که وزارت بهداشت تایید کند که آنها تجهیزات مورد را وارد می کنند.

وی در انتها از تاکیدات رییس مجلس برای پیگیری هر چه سریعتر پرداخت بدهی های شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی سخن گفت.