یافته جدید تحقیقاتی؛ شایع ترین باکتری در روده انسان با کم خونی مقابله می کند

طب اصیل: با وجودیکه باکتری E. coli بعنوان یک عامل مسموم کننده غذا شناخته می گردد اما مطالعه جدید نشان داده است این باکتری باعث افزایش جذب آهن در بدن می گردد.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محققان دانشگاه کلرادو آمریکا دریافته اند باکتری E. coli (اِشریشیا کولی)، شایع ترین باکتری در روده انسان و حیوان، نقش اساسی در تقویت سلامت با استفاده از جذب آهن دارد؛ از اینرو تصور قبلی در خصوص اینکه این باکتری باعث مسمومیت غذا یا سرقت مواد مغذی از میزبانش می گردد را به چالش می کشاند.
نتایج مطالعه جدید مکانیسمی را نشان داده است که طبق آن، E. coli برای میزبانش مفید بوده و می تواند در نهایت درمانی موثر برای فقر آهن ناشی از بیماری آنمی (کم خونی) باشد، بیماری ای که بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان درگیر آن هستند.
دانشمندان از مدت ها قبل می دانستند که E.coli ترکیبی موسوم بهEnterobactin تولید می کند تا برای بقا و تکثیر خود آهن را جمع آوری نماید.
اما این تصور وجود داشت که این اقدام این باکتری باعث دزدی آهن از میزبانش می گردد و میزبان را دچار فقر آهن می کند.
اما حال این مطالعه جدید نشان داده است enterobactin با پروتئینی موسوم به «سنتز ATP» در درون میتوکندی میزبان پیوند یافته و در نتیجه آهن جمع آوری شده را به سلول های میزبان هم منتقل می کند.
«مین هان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج مطالعه ما یک نقش کلیدی E.coli را شناسایی کرده که آن هم کمک به سلول ها در جذب آهن است.»
محققان با مطالعه بر روی سلول های انسانی مشاهده نمودند افزودن enterobactin به رژیم غذایی، حتی بدون افزودن آهن، باعث تقویت میزان آهن در سلول ها شد.