مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران: پرداخت بدهی های بیمه سلامت به داروخانه ها، خدشه ای به خدمات وارد نمی گردد

طب اصیل: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه «منابع سازمان بیمه سلامت نسبت به مصارف آن تأخیر دارد»، اظهار داشت: هیچگاه قرار نیست به خدمت خدشه وارد نماییم.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت ایران که امروز در بیمارستان قائم(عج) مشهد برگزار شد، با بیان این که «۸۵ بیمه شدگان کشور از بیمه مجانی استفاده می کنند»، اظهار نمود: سازمان بیمه سلامت، ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را بیمه مجانی کرده است.

وی افزود: منابع سازمان بیمه سلامت در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نسبت به هزینه های سازمان ۱۶درصد تأخیر داشته است. بدین معنا که مصارف ما از درآمدمان پیشی گرفته است. یکی از بدترین شرایط بیمه سلامت در زمینه بیمه سلامت ایرانی ها است. در واقع ۴ میلیون و ۳۹۶ هزار نفر به علل گوناگون همچون مجانی شدن بیمه ایرانی ها از صندوق جدا شده بودند.

موهبتی خاطرنشان کرد: این درحالی است که بیمه ایرانی ها دارای ۲۷ درصد منابع بودند و در مصارف ۵۰ درصد هزینه داشت. در این راستا هر ساله منابع سازمان بیمه سلامت نسبت به مصارف آن تأخیر دارد.

وی با بیان این که «بیمه سلامت ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ زیان انباشته داشت»، تصریح کرد: سئوال این جاست که از سال ۱۳۷۴ که سازمان بیمه سلامت بوجود آمده تا به امروز چه اتفاقی افتاده که هیچ مدیری نمی تواند به درستی سازمان بیمه سلامت را مدیریت کند؟ آیا می توان گفت همه مدیران ناتوان بوده اند؟

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که «نخستین نکته در این راستا عدم رشد متوازن است»، بیان کرد: در واقع منابع ما با مصارف یکی نیست، نمی گردد که سرمایه و ثروت ما یک چهارم بعضی از کشورها باشد، اما عملکرد ما در حوزه سلامت همانند دیگر کشورها باشد که این کار امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: هنگامی که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را تصویب و ارجاع می کند در حالیکه منابع مورد نظر را در نظر نگرفته باشد، مدیر نمی تواند به درستی شرایط را مدیریت کند. نمونه این شرایط، مصوبه خدمات دهی به بیماران خاص است که منابع مورد نظر برای آن در نظر گرفته نشده است.

موهبتی خاطرنشان کرد: یکی از کم لطفی هایی که می گردد این است که وجود برخی مشکلات حوزه سلامت در کشور را به طرح تحول نظام سلامت نسبت دهند، طرحی که باعث خوشنودی مردم شده است. در اواخر دولت قبل که مبحث تحریم ها جدی شد، منابع مالی وجود داشت، اما دارو وجود نداشت. در مراکز بهداشتی و درمانی پزشک حضور نداشت و در مناطق محروم هم پزشک متخصص نبود.

وی با تاکید بر این که «طرح تحول نظام سلامت، کمک بزرگی به مناطق محروم کرد»، اظهار داشت: یکی از اشکالات ما این است که در ابتدای امر قرار بود ۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه باشند در حالیکه ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. این درحالی است که حتی برای ۵ میلیون نفر از خزانه هزینه در نظر گرفته نشده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به کسری های این سازمان، بیان کرد: بر مبنای بررسی های انجام شده برای یک خانواده سه نفره که ۱۰۰ هزار تومان بودجه به ما عرضه می شود، ۱۳۲ هزار تومان هزینه می نماییم و زمانی که این میزان کسری را ضربدر خانوارها نماییم سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان کسری داریم.
وی در ارتباط با وضعیت سازمان در زمان انتقال به وزارت بهداشت، تصریح کرد: بر مبنای بررسی های قانونی به علت انباشت زیان هایی که داشتیم باید سازمان بیمه سلامت منحل می شد. در واقع ۵۱۶ برابر زیان انباشته داشتیم.
موهبتی خاطرنشان کرد: در هنگام تحویل سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت سازمان در زمینه بدهی در دانشگاه ها ۱۴ ماه بوده است این درحالی است که امروز معوقات ما به ۳ ماه رسیده است. هم چنین از اول فروردین ۱۳۹۷ در زمینه پرداخت بدهی ها به روز شده ایم و هر ماه ۷۰ درصد هزینه های بیمارستان ها را پرداخت می نماییم.
وی افزود: در گذشته سازمان بیمه سلامت ۱۱ ماه به داروخانه ها بدهی داشته است در حالیکه امروز پرداختی های سازمان به روز شده که اقدامی پرارزش است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: برابر گزارش رسمی هیئت مدیره در سال ۹۶، باید ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان انباشت زیان داشته باشیم که خوشبختانه امروز این زیان وجود ندارد. امروز جمعیت بیمه شدگان جدید ما به ۳۹۰ هزار نفر رسیده است.
وی بیان کرد: بعضی از افراد تلاش دارند مجموعه گیرنده خدمت را به مجموعه دارنده خدمت بدبین کنند. اگر امنیت ذهنی مردم گرفته شود بر روند درمان آن ها تأثیر می گذارد. ما هیچگاه قرار نیست به خدمت خدشه وارد نماییم و محرومان را ارجاع دهیم. در این راستا دانشگاه های علوم پزشکی یاریگر ما بودند.