معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد برنامه وزارت بهداشت برای پرستاری در سالمندی

طب اصیل: معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: تشکیل شورای ملی سالمندان و شورای ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت است که معاونت پرستاری بعنوان یکی از اعضای این شورا، برنامه ریزی در حیطه پرستاری را بر عهده دارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر مریم حضرتی در کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه «نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی» با بیان این مطلب، اضافه کرد: برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری در وزارت بهداشت برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان سالمند، تدوین و در حال اجرا می باشد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان در کشور و جهان رو به افزایش بوده و هم اکنون، ۹.۳ درصد از جمعیت کشور ایران سالمند هستند، به تشریح برنامه عملیاتی معاونت پرستاری وزارت بهداشت در مراقبت از سالمندان، پرداخت.
حضرتی در ادامه اظهار داشت: برنامه های انجام شده در حوزه پرستاری و سالمندی در پنج حیطه قابل بررسی است و شامل سیاستگذاری، آموزش، بالین، جامعه و پژوهش است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تشریح اقدامات انجام شده در هر یک از این حیطه ها خاطرنشان کرد: در حوزه سیاستگذاری، تشکیل شورای ملی سالمندان و شورای ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که معاونت پرستاری بعنوان یکی از اعضای این شورا، برنامه ریزی در حیطه پرستاری را بر عهده دارد.

حضرتی در مورد حیطه آموزش هم تصریح کرد: تربیت پرستار سالمند، پرستار سلامت جامعه و پرستار سلامت روان، تدوین دوره های کوتاه مدت پرستاری سالمندی جهت آموزش مداوم و توانمند سازی پرستاران، تغییر در کوریکولوم آموزش پرستاری در سه سطح کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری پرستاری با نگرش پرستاری جامعه نگر و سالمندی از اقدامات انجام شده در این راستا است.

ایشان در ادامه اضافه کرد: تشکیل انجمن علمی سالمندی و تشکیل شبکه ملی تحقیقات پرستاری و انتشار بیشتر از ۲۰۰ مقاله علمی در حوزه مداخلات پرستاری در پیشگیری از مراقبت های غیر واگیر در مجلات علمی معتبر هم از اهم اقدامات در حوزه پژوهش است.

بنابر اعلام وبدا، معاون پرستاری با اشاره به اینکه هزینه های مراقبت از سالمندان سنگین است، اضافه کرد: اگر دولت ها در گسترش مناسب برنامه ها و سیاست ها فعال باشند، هزینه مراقبت را می توان برای تمام مردم مدیریت کرد.

حضرتی با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و معاونت پرستاری مکلف به گسترش خدمات پرستاری در جامعه و منزل است، مهم ترین عملکرد وزارت بهداشت در عرصه اجتماع برای همه مردم و بخصوص سالمندان را تولید ۷۵۰ مرکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل دانست و اظهار داشت: ۳۰۰ مرکز دیگر در مرحله موافقت اصولی قرار دارند.

وی در انتها تصریح کرد: باآنکه اقدامات خوبی برای مراقبت از سالمندان انجام شده، اما هنوز در شروع راه قرار داریم.