از سوی سازمان بیمه سلامت؛ اعلام ضوابط پرداخت هزینه شیمی درمانی، هر جلسه حداکثر ۱۶۱هزار تومان

به گزارش طب اصیل مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت ضوابط پرداخت هزینه خدمات شیمی درمانی را مشخص کرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، حنان حاج محمودی، درباره هزینه خدمات شیمی درمانی، اضافه کرد: بر مبنای مصوبات جلسه شصت و هفتم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور درباره بیماران خاص و صعب العلاج هزینه خدمات شیمی درمانی (کدهای ۹۰۱۵۳۵ تا ۹۰۱۵۷۰) کتاب ارزش نسبی در مراکز درمانی بر مبنای تعرفه دولتی مجانی و ما به التفاوت بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده بیمار است. وی افزود: این خدمات شامل شیمی درمانی زیرجلدی یا عضلانی، تجویز شیمی درمانی داخل وریدی یا شریانی، تجویز شیمی درمانی داخل ضایعه، تجویز شیمی درمانی به داخل حفره پلور یا پریتوئن، تجویز شیمی درمانی به داخل CNS و داخل نخاع و تزریق شیمی درمانی ساب آراکنویید یا داخل بطنی است. حاج محمودی اضافه کرد: هزینه لوازم مصرفی خدمت شیمی درمانی در پرونده بستری موقت در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود دولتی، غیردولتی و خصوصی (معادل ۱.۵ K) به صورت مجانی قابل محاسبه و پرداخت است و از بیمه شده هزینه دیگری دریافت نمی گردد.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: حداقل هزینه هر جلسه شیمی درمانی معادل ۷۶ هزار تومان و حداکثر هزینه هر جلسه شیمی درمانی برپایه تعرفه دولتی معادل ۱۶۱ هزار تومان است.