محققان انگلیسی دریافتند؛ پروتئین در رابطه با آلزایمر قابل انتقال است

طب اصیل: نتایج یک مطالعه مقدماتی نشان داده است پروتئین مغز در رابطه با بیماری آلزایمر در طول عمل جراحی اعصاب احیانا قابل انتقال به افراد است.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر «جان کالینج»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن، در این باره می گوید: «نتایج مطالعه ما از این فرضیه حمایت می کند که پاتولوژی آمیلوئید-بتا می تواند از راه مواد و وسایل آلوده به افراد منتقل شود.»
تجمع آمیلوئید-بتا در مغز، نشانه بیماری آلزایمر است، بااینکه محققان هنوز به رابطه بین این توده ها و بیماری زوال عقل پی نبرده اند.
کالینج در این باره اذعان می کند که این مطالعه به معنای مسّری بودن بیماری آلزایمر از یک فردی به فرد دیگر نیست.
محققان تاکید می کنند این مطالعه بسیار مقدماتی است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است.
دغدغه اصلی این تیم تحقیق این است که این امکان وجود دارد که تجهیزات جراحی آلوده احتمال انتقال آمیلوئید-بتا را بین افراد فراهم سازد.
با این حال محققان تاکید می کنند این احتمال بسیار اندک بوده و ریسک ناشی از آن کم است.