روز جهانی سرطان؛ اقدام جالب برای پشتیبانی از کودکان سرطانی

به گزارش طب اصیل روز جهانی سرطان تنها زمانی است که به بهانه آن جهان می تواند ضد اپیدمی سرطان، یکپارچه شود. این روز هر سال در ۴ فوریه (۱۵ بهمن ماه) در سراسر دنیا گرامی داشته می شود.
دریافت ۹ MB