نمونه تقلبی یک مکمل تغذیه ای در بازار و دستور سازمان غذا و دارو

به گزارش طب اصیل مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارواز وجود نمونه های تقلبی مکمل های تغذیه ای یک شرکت در بازار اطلاع داد و خواهان اقدام اداره کل بازرسی، حقوقی و شکایات این سازمان جهت برخورد با این مورد شد.
دکتر مهناز خانوی در گفتگو با ایسنا، درباره نامه شرکت کیمیا آراد در خصوص اعلام نمونه های مکمل تقلبی موجود در بازار و با عنایت به استعلام های صورت گرفته از سامانه TTAC، ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغات و فروش مکمل های تغذیه ای از راه فضاهای مجازی و باشگاه ها اظهار داشت: با عنایت به اعلام شرکت مذکور و تخلف صورت گرفته، تاکید می شود که محصول BLOTECH USA BCAA + B6 200 TAB با IRC: 8254988373089260 و همینطور محصول BLOTECH USA BCAA + B6 – TAB 340 TAB با IRC: 2295145357294003، تا تاریخ ۹۹.۱۱.۶ به صورت گواهی ثبت فیزیکی می باشند و در سامانه الکترونیکی به حالت در “انتظار تأیید” هستند.
وی ادامه داد: همینطور محصول HMB 1000 MG/180 TABL با IRC: 8718791397045024 تا تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۱ و همینطور محصول L- CARNITINE 1000MG 1000 MG/60 TABL با IRC: 4987372345570258 تا تاریخ ۱۴۰۰.۹.۱۲ در سامانه فعال می باشند.
خانوی همینطور از مدیرکل بازرسی، حقوقی و شکایات سازمان غذا و دارو خواست که با عنایت به اینکه مکرراً طبق ضوابط جاری اعلام شده است که تبلیغات و فروش مکمل های تغذیه ای از راه فضاهای مجازی و باشگاه ها ممنوع بوده و مضاف بر اینکه نمونه های تبلیغاتی یاد شده با عنایت به اعلام شرکت، تقلبی هم می باشند و با سو استفاده از نام و نشان شرکت اقدام به تبلیغات و فروش در سطح عرضه نموده اند، طبق مقررات و ضوابط در اسرع وقت اقدام لازم به عمل آورده و این اداره کل را از نتیجه اقدامات آگاه کنند.