روش جدید درمان قطع نخاع

طب اصیل: دانشمندان دستگاهی اختراع کرده اند که با استفاده از امواج الکتریکی سبب تحریک عصب های نخاعی می شود. با استفاده از این فنآوری می توان خیلی از افراد قطع نخاع را به زندگی عادی بازگرداند.
دریافت ۷ MB