معاون وزیر بهداشت؛ تخلفات تعرفه ای و جراحی در کلینیک ها بیشتر است

به گزارش طب اصیل معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از مراکزی که تخلف زیادی هم از نظر تعرفه و هم از نظر جراحی ها صورت می گیرد، کلینیک ها هستند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، قاسم جان بابایی، روز شنبه در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، از رونمایی از ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور آگاهی داد و اضافه کرد: استانداردهای جدید اعتباربخشی در امتداد عدم هزینه زایی برای مراکز درمانی تدوین شده است که در این راستا، بر ایمنی بیمار و فاکتورهای حیاتی تمرکز ویژه وجود دارد.وی افزود: اعتباربخشی دانشگاه گام به گام به سمت سنجش خدمات بر اساس الکترونیک پیش خواهد رفت و در آینده مبنای اعتباربخشی خدمات الکترونیک قرار خواهند گرفت.معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: افزایش تعرفه با صلاحدید هیئت دولت و با عنایت به شرایط کشور صورت گرفته و بیشتر در زمینه هتلینگ و جز فنی بخش خصوصی افزایش یافته است. از ین جهت، نظارت بر تعرفه ها باید بیشتر از پیش تقویت شود. البته نظارت همواره باید مد نظر دانشگاه ها قرار داشته باشد.وی اظهار داشت: یکی از مراکزی که تخلف زیادی هم از نظر تعرفه و هم از نظر جراحی ها صورت می گیرد، کلینیک ها هستند. نظارت بر عدم ارجاع بیمار به بیرون بیمارستان برای تهیه ملزومات باز همچنان باید به جد دنبال شود.جان بابایی اظهار نمود: استان های مرزی که شرایط و پتانسیل پذیرش بیماران خارجی را دارند باید به پذیرش بیماران خارجی و گردشگری سلامت اهتمام ویژه ورزند. بخشنامه مربوطه در این زمینه هم برای شرکت های پذیرنده بیماران تدوین و بزودی ابلاغ می شود.وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی معاونت درمان باز تدوین شده و دانشگاه ها موظف به عمل بر اساس آن خواهند بود، اشاره کرد: منابع لازم برای ساماندهی اسکان متخصصین از محل صرفه جویی برنامه ماندگاری فراهم گشته است. همچنین، برنامه ریزی جامعی باز برای مناطق محروم و کم برخوردار انجام شده که از محل این صرفه جویی، محل اسکان مناسبی برای متخصصین، در حومه بیمارستان ها، ایجاد شود.معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: سالنامه بیمارستان های کشور توسط دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی معاونت درمان تدوین شده و عملکرد بیمارستان ها را در بخش بستری و سرپایی نشان داده است. بر این اساس، ظرفیت اشغال تخت، بیمار پذیری و گردش تخت هر بیمارستان مشخص خواهد بود.وی درباب پیوند اعضا نیز، اظهار داشت: سوژه پیوند اعضا باز باید با سرعت بیشتری انجام شود؛ چونکه هزینه تمام شده برای هر نوع بیماری با قابلیت پیوند، مقرون و به صرفه تر است. برای مثال، هزینه پیوند کلیه یک هفتم دیالیز است.