همتی: اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار تخلف است

طب اصیل: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار را تخلف دانست و اظهار داشت که احتمال وجود رانت ها و باندهایی در انجام این تخلفات وجود دارد که باید مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده و برخورد کند.
احمد همتی در گفت و گو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر معاون بهداشت درباره اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار و ارز نیمایی برای واردات توتون، اظهار نمود: اساسا باید در کشورمان مبنای همه چیز قانون و مصوبات قانونی باشد. طبق مصوبه ای ارز دولتی باید برای واردات کالاهای اساسی، داروها و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد چون ما در شرایط فعلی از نظر منابع ارزی محدودیت داریم. به عبارت دیگر ارز دولتی صرفا باید برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خصوص طبقات کم درآمد و دارو و تجهیزات پزشکی داده شود و تخصیص ارز برای غیر از این موارد برخلاف قانون است.
وی افزود: در صورت صحت رخ دادن این اتفاق یعنی اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار باید مجلس شورای اسلامی ورود و برخورد کند. ما اساسا پیگیر این مساله می شویم.
همتی اختصاص ارز دولتی به سیگار را تخلف دولت دانست و درباره ی وجود دست های پشت پرده و مافیا در این زمینه، اظهار نمود: این احتمال وجود دارد ولی دادن نظر قطعی منوط به بررسی مستندات است، پس احتمال می رود رانت ها و باندهایی وجود داشته باشند که منجر به اینگونه تخلفات شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که باید با فرهنگ سازی به سمت کاهش مصرف دخانیات رفت، اظهار داشت: افزایش عوارض بر مصرف دخانیات هم می تواند نقش آفرین باشد اما مهم ترین چیز آگاهی سازی در جامعه است. بدان معنا که عوارض مصرف دخانیات برای مردم تشریح و تکرار شود. حالا سن مصرف سیگار و اعتیاد پایین آمده و به قشر نوجوان رسیده است، پس باید برنامه های جایگزینی برای نوجوانان و جوانان داشت یعنی برای آنها تفریح مناسب و فضای بانشاط و ورزشی ایجاد کرد تا آنها کمتر به دنبال مصرف دخانیات روند تا زمانی که نتوانیم فضای بانشاط تفریحی را برای جوانان و نوجوانان ایجاد نماییم طبعا تمایل آنها برای رفتن به این مسائل بیشتر می شود.

منبع: