سرپرست سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛ آثار تحریم ها در صادرات داروی ایرانی، دو عامل قاچاق دارو از کشور

طب اصیل: سرپرست سازمان غذا و دارو، از قاچاق داروهای ایرانی به کشورهای همسایه آگاهی داد و اظهار داشت: تحریم ها سبب شده تا شاهد صادرات غیرقانونی دارو به خارج از مرزهای کشور باشیم.
محمدرضا شانه ساز، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آثار تحریم ها بر صادرات دارو اشاره نمود و اضافه کرد: شرکت های دارویی کشور قابلیت بالایی برای صادرات محصولات خودشان دارند و خیلی هم از طرف کشورهای همسایه و سایر کشورها، داروی ایرانی مطالبه می شود. اما، عمده مشکل در حوزه صادرات دارو، عدم برگشت پول فروش است. وی توضیح داد: متأسفانه تحریم ها سبب شده تا پول فروش دارو به راحتی به کشور باز نگردد و این مسئله برای شرکت های داخلی مشکل ساز شده است. سخنگوی قرارگاه سازمان غذا و دارو، افزود: این وضعیت سبب شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید بیشتر شود. یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد. شانه ساز با اشاره به گزارش هایی در خصوص خرید دارو از داروخانه های کشور توسط قاچاقچیان برای فروش در کشورهای اطراف، اظهار داشت: ما به شدت بر روند توزیع دارو در کشور نظارت می نماییم، اما نکته ای که وجود دارد، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای کشور و همین طور نیاز مالی داروخانه ها، زمینه ساز صادرات غیر قانونی دارو می شود. وی ادامه داد: وقتی داروخانه ها چند ماه است که نتوانسته اند مطالبات خودرا از بیمه ها بگیرند، چاره ای ندارند که داروهای خودرا بفروشند.

منبع: