معاون سازمان نظام پرستاری؛ اراده ای برای اجرای قانون ۱۳ ساله تعرفه پرستاری وجود ندارد

به گزارش طب اصیل معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری، با اشاره به اینکه ۱۳ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد، اظهار داشت: متاسفانه اراده ای برای اجرای این قانون وجود ندارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد شریفی مقدم، با اشاره به این که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اضافه کرد: تمامی اقدامات کارشناسی و فنی با بیشتر از ۷ هزار نفرساعت انجام شده و تعرفه های خدمات پرستاری به شکل های مختلف مانند موردی، بسته ای و بخشی و هر آنچه که مد نظر بوده تهیه شده است. وی، پروسه پیگیری های لازم در جهت اجرای قانون را از گذشته تا کنون را اینگونه برشمرد: بخشنامه اجرایی این قانون تهیه و در جلسات گوناگون در وزارتین بهداشت و رفاه، بیمه سلامت، کمیسیون اجتماعی دولت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و دستور اجرای آن توسط روسای جمهور و معاونین روسای جمهوری به وزارت بهداشت ابلاغ گردیده است. معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری، درباب پشتوانه قوی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد: در تبصره بند ث ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد که اعتبار اجرای قانون را در چارچوب بودجه سالانه از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین نماید. وی با اشاره به اینکه طی ۳ سال قبل پیشنهاد تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون مذکور از طرف سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت داده شده تا پیش بینی های لازم در این زمینه صورت گیرد، اشاره کرد: امسال هم پیشنهاد مذکور یعنی دو هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون از طرف سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت داده شده است. شریفی مقدم با اشاره به این که با عنایت به پیشنهادات سازمان نظام پرستاری درباب بودجه و عدم اجرای این قانون گفت: جامعه پرستاری کشور از تمامی مبادی ذی ربط، در ابتدا از وزارت بهداشت، سپس سازمان مدیریت و در نهایت مجلس شورای اسلامی انتظار دارد، قانون ۱۳ سال بر زمین مانده پرستاری را اجرایی نمایند. وی تصریح کرد: جامعه پرستاری همین طور از معاونت نظارت بر اجرای قوانین مجلس هم درخواست دارد که سوژه اجرای قانون و دلیلهای عدم اجرای آنرا پیگیری نمایند. برای اینکه این قانون بعد از طی مراحل کارشناسی در جلسات گوناگون با اکثریت آرا در صحن علنی توسط نمایندگان تصویب شده و عدم توجه مجموعه دولت به مصوبه مجلس موجب کاهش اعتبار قوانین خواهد شد. شریفی مقدم با اشاره به ضرورت ورود همه جانبه بدنه پرستاری برای پیگیری قانون تعرفه خدمات پرستار، اضافه کرد: از ۱۴۰ هیئت مدیره های نظام پرستاری انتظار می رود بوسیله ارتباط با نمایندگان مجلس در حوزه انتخابی خود به سوژه اجرای قانون تعرفه گذاری در فصل بودجه ورود، حساس و پیگیری نمایند.

منبع: