رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد؛ افزایش ۴۰ درصدی آمار اهدای عضو در کشور

به گزارش طب اصیل رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، از افزایش۴۰ درصدی آمار اهدای عضو در کشور اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مهدی شادنوش، روز یکشنبه در همایش روز جهانی اهداکنندگان سلول های بنیادی، اظهار داشت: جای خرسندی است که امروزه، یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه اهدا و پیوند عضو هستیم. وی با اشاره به اینکه تمامی پیوندهای عضو در کشور امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: اهمیت اهدای عضو در کشور بگونه ای است که برای زنده نگه داشتن یک انسان، هواپیماهای فالکون جت با حمایت وزارت بهداشت برمی خیزد تا عضوی را از شهری به شهر دیگر منتقل کند. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تصریح کرد: امروز با همت شما حرکت جمعی دیگری در کشور آگاهی رسانی می شود و دست یاری به سمت مردم دراز خواهیم کرد تا در شبکه ملی سلولهای بنیادی اطلاعات سلولی خویش را ثبت کنند و بدین سان زندگی های زیادی را نجات دهند. وی ادامه داد: امروز بیشتر از ۲۴ نوع از این بیماری ها در کشور ما قابل درمان است و یقین دارم که این امر با آگاهی رسانی میسر خواهد شد، همچنان که امسال با درخواستی که از هموطنان شد، ۴۰ درصد آمار اهدای عضو افزایش پیدا کرد، ازاین رو یقین دارم که در سال آینده کارهای بسیار بزرگ تری هم در حوزه سلول های بنیادی صورت خواهد گرفت.