یک متخصص گوش و حلق و بینی؛ سمعک نشانه پیری نیست

به گزارش طب اصیل یک متخصص گوش و حلق و بینی، درباره ابهاماتی که در ارتباط با استفاده از سمعک مطرح می شود، توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، علی صفوی نائینی با اشاره به اینکه سمعک یک وسیله توانبخشی است، اظهار داشت: عمده ترین موارد مصرف سمعک مربوط به بیمارانی است که عصب شنوایی گوش آنها ضعیف کار می کند و قدرت عملکرد سابق را ندارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اضافه کرد: دسته دیگر موارد استفاده از سمعک مربوط به اختلالات گوش میانی است، استخوانچه های گوش افرادی که بر اثر عفونت صدمه دیده است، تقویت صدا را انجام نمی دهند و به همین خاطر با وجود سالم بودن اعصاب گوش شنوایی بیمار کاسته می شود. وی با تاکید بر اینکه سمعک نشانه پیری نیست، خاطرنشان کرد: همان گونه که عینک زدن نشانه پیری نیست، افراد باید بدانند اگر شنوایی آنها محدودیت دارد باید از سمعک استفاده کنند و این تابو را در ذهن خود از بین ببرند که استفاده از سمعک مساوی با پیری است. صفوی افزود: زمانی که روش های دیگر درمانی یعنی درمان های دارویی نمی تواند به شنوایی بیمار کمک نماید، سمعک یکی از گزینه های درمانی است. وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد باور دارند در صورت استفاده از سمعک گوش آنها تنبل می شود، اظهار داشت: این باور اشتباه است و استفاده از سمعک گوش را تنبل نمی نماید. وی افزود: وقتی یک گوش فرد شنوایی مطلوب دارد، حتی اگر گوش دیگرش گرفتار مشکل باشد، در استفاده از سمعک الزامی وجود ندارد و با همان یک گوش سالم می تواند صداها را بشنود؛ البته امکان دارد این افراد در جهت یابی محل صدا، نسبت به کسانی که هر دو گوش آنها شنوایی مطلوب دارد گرفتار مشکل باشند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه نیاز افراد به شنوایی با عنایت به شغل، سن و موقعیت اجتماعی آنها متفاوت می باشد، اضافه کرد: اگر اختلال شنوایی، فرد را در زندگی روزمره و برقراری ارتباط با دیگران گرفتار مشکل کرده باشد، به خصوص در افرادی که شغل و موقعیت اجتماعی آنها مانند معلمان مستلزم شنوایی قوی است نیاز بیشتری به استفاده از سمعک وجود دارد، اما برای مثال یک فرد کشاورز برای ادامه شغل خود نیاز کمتری به حس شنوایی دارد. وی تصریح کرد: بر خلاف باور خیلی از افراد، الزاما کوچک بودن سایز سمعک به مفهوم بهتر بودن کیفیت آن نیست، انتخاب اندازه سمعک در وهله اول بر اساس نظر پزشک و در وهله دوم بر اساس نظر بیمار است. صفوی با اشاره به اینکه قدرت تقویت صدا در سمعک هایی که سایز خیلی کوچکی دارند محدود است، خاطرنشان کرد: کسی که قدرت شنوایی خیلی محدودی دارد، با استفاده از سمعک های خیلی کوچک نمی تواند نیاز خویش را بر طرف کند.