رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استعداد چاقی در کشور رو به افزایش است

به گزارش طب اصیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چاقی را دروازه ورود به خیلی از بیماری ها دانست و اظهار داشت: ۵۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در معرض چاقی قرار دارند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، علیرضا زالی، بامداد چهارشنبه در کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران در مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران، اضافه کرد: درمان طبی و جراحی و اقدامات پیشگیرانه از چاقی در کشور ما مبتنی بر پروتکل های جهانی پیش می رود. وی با عنوان این مطلب که چاقی مشکل مبتلا به همه جوامع است، افزود: متاسفانه استعداد چاقی در کشور رو به افزایش است. زالی با بیان این مطلب که چاقی از کودکی شکل می گیرد، اظهار داشت: پیشبینی می شود که میزان چاقی و اضافه وزن در کودکان زیر پنج سال کشور دو برابر شده باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که چاقی فقط یک بیماری خاص نیست، اضافه کرد: عوارض چاقی به اشکال گوناگون انواع بیماری ها بروز می کند. وی اظهار داشت: آمارها نشان داده است که از هر دو نفر جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور، یک نفر در معرض چاقی قرار دارد. زالی افزود: شیوع چاقی در دانش آموزان پسر ۲۲ درصد و دانش آموزان دختر ۲۰ درصد گزارش شده است که البته چاقی در خانم ها پس از دوران مدرسه شیوع بیشتری دارد.