مالیات ۴۰۰ تومانی بر سیگار، خوب یا بد!؟

طب اصیل: در حالی که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بتازگی خواهان افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال ۱۳۹۹ شده و از درآمد ۲۴ هزار میلیارد تومانی در اثر وضع مالیات ۴۰۰ تومانی بر هر نخ سیگار خبر داده، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی معتقد می باشد این مالیات سهم ۲۰ درصدی سیگار قاچاق در بازار را ˮبه شدتˮ افزایش خواهد داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بتازگی علیرضا رئیسی – معاون وزارت بهداشت – اعلام نموده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین گردد.
بگفته وی، “با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.”
اما چند روز بعد محمدرضا تاجدار – رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی – با رد این صحبت های معاون وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از طرف وزارت بهداشت و دیگر سازمان ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات را “غیرواقعی” و “بدون پشتوانه کارشناسی” توصیف کرد که این صحبت ها باردیگر با واکنش بهزاد ولی زاده – رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت – روبه رو شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون مالیات بر خرده فروشی محصولات دخانی ۲۰ درصد است و اینکه این عدد باید به ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، اظهار داشت: در صورتیکه بر هر نخ سیگار ۲۰۰ تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت، ۴۰۰۰ تومان ایجاد درآمد بوسیله مالیات خواهدنمود که در نهایت با عنایت به حجم تولید هر نخ سیگار در کشور درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تومان برسد، درآمد ۲۴ هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.
در این رابطه رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: بنظر می رسد اطلاعات جدیدی که از طرف ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، انتشار یافته در امتداد اصلاح مصاحبه قبلی معاونت محترم وزیر بهداشت انجام شده است؛ چونکه در مصاحبه جدید گفته شده در صورت وضع مالیات ۲۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی به هر نخ سیگار سالانه به ترتیب ۱۱ و ۲۴ هزار میلیارد تومان برای کشور عایدات خواهد داشت.
وی ادامه داد: با این وجود در این استدلال جدید یک نقطه تورمی وحشتناک نهفته است که منجر به تقویت سرمایه گذاری های کلانی می شود که تابحال در کشورهای همسایه و برخی اقلیم های خودمختار برای تامین قاچاق سیگار مورد نیاز کشور ما در بخش تولید محصولات دخانی انجام شده است.
بگفته تاجدار، در صورت وضع مالیات ۴۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار، قیمت خرده فروشی یک پاکت سیگار در گرید A به ۱۸ هزار تومان خواهد رسید که به دنبال آن ممکنست سهم سیگار قاچاق که هم اکنون ۲۰ درصد از بازار است، افزایش شایان توجهی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه آمار مصرف سالانه ۴۴ میلیارد نخ و تولید ۵۵ میلیارد نخ سیگار که از طرف ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه شده، با گزارشات ارائه شده از طرف مرکز آمار و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مغایرت دارد، خواهان ارائه مستنداتی درباره آمار و ارقام ارائه شده در خصوص خسارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به سلامت و ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به بدنه دولت در اثر مصرف محصولات دخانی شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، ولی زاده در جدیدترین مصاحبه خود با اشاره به اینکه برخی افراد و انجمن ها با بزرگنمایی در میزان تقاضای سیگار در کشور به دنبال توسعه صنعت خود هستند، مصرف سالانه سیگار در کشور را ۴۴ میلیارد نخ عنوان کرده و گفته بود که مصرف محصولات دخانی سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر به بدنه دولت وارد می کند که ۳۰ هزار میلیارد آن متوجه بخش سلامت کشور است.
این در حالیست که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گزارشات ماهانه خود مصرف سالانه سیگار را ۶۵ میلیارد نخ در کشور عنوان کرده است.
تاجدار درانتها اظهار داشت: سیاست های وزارت بهداشت در امتداد ایجاد محدودیت تولید و واردات قانونی تنباکوی معسل سبب شده بخش قابل توجهی از نیاز بازار از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق یا بوسیله تولیدات جعلی تامین گردد.

منبع: