سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: آلودگی هوا علت رجوع ۱۳هزار و ۹۳۱نفر به اورژانس

به گزارش طب اصیل سخنگوی سازمان اورژانس کشور اظهار داشت: طی ۶ روز گذشته و با افزایش آلودگی هوا، ۱۳ هزار و ۹۳۱ نفر به علت بیماری های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه نموده اند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مجتبی خالدی، با اشاره به آمار رجوع کنندگان به اورژانس بر اثر آلودگی هوا از ۲۸ آذر تا سوم دی، اظهار نمود: به علت بروز آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق هوا در شهرهای اصفهان، البرز، تهران، مرکزی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و یزد، تعداد ۱۳ هزار و ۹۳۱ نفر به اورژانس پیش بیمارستانی سراسر کشور رجوع کردند که از این تعداد هشت هزار و ۵۴۷ نفر بیماران قلبی و پنج هزار و ۳۸۴ نفر بیماران تنفسی بوده اند. آمار رجوع کنندگان به اورژانس بر اثر آلودگی هوا به تفکیک استان سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه تهران رکورددار مراجعات به اورژانس در ایام آلوده است، افزود: ۶ هزار و ۸۵۲ نفر در تهران به اورژانس پیش بیمارستانی مراکز درمانی و بیمارستان ها رجوع کردند که ۴ هزار ۲۱۹ نفر بیمار قلبی و دو هزار و ۶۳۳ بیمار تنفسی بوده اند. خالدی اضافه کرد: تعداد رجوع کنندگان به اورژانس پیش بیمارستانی به علت افزایش ذرات معلق هوا در استان اصفهان یک هزار و ۸۵۸، آذربایجان غربی ۱۳۶۷، و آذربایجان شرقی یک هزار ۲۵۳ نفر است.