سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد تأمین خون کافی برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

به گزارش طب اصیل سخنگوی سازمان انتقال خون از تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان از راه شبکه خون رسانی کشور اطلاع داد و اظهار داشت: هم اکنون هیچ مشکلی از نظر توزیع خون در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان نداریم.

دکتر بشیر حاجی بیگی در گفتگو با ایسنا با اشاره به وضعیت رو به افزایش ذخایر خون و فزآورده های خونی در مناطق سیلابی کشور از همراهی و حضور مردم برای تأمین خون مورد نیاز بیماران در سیستان و بلوچستان اطلاع داد و اظهار داشت: با عنایت به همراهی اهداکنندگان خون و پتانسیل شبکه خون رسانی کشور خون مورد نیاز مراکز درمانی سیستان و بلوچستان تأمین شده است و هم اکنون نگرانی از بابت تأمین خون در این استان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: به صورت کلی وقوع سیل و سرد شدن هوا میزان رجوع مردم به مراکز انتقال خون را تحت تأثیر قرار می دهد، اما حضور مردم کلیه نگرانی ها را در مورد تأمین ذخایر برطرف کرده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه در کشور نیاز بیمارستان ها به خون و فرآورده های خونی به صورت شبانه روزی سنجش می شود، اظهار داشت: هم اکنون هیچ مشکلی از نظر توزیع خون در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان وجود ندارد و تمام نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی برطرف شده است.

حاجی بیگی با اشاره به پهناوری استان سیستان و بلوچستان اظهار نمود: بیمارستان ها و مراکز درمانی زیادی در این استان به بیماران پرشمار و مختلف دریافت کننده خون خدمت عرضه می کنند. در عین حال خون مورد نیاز این استان هم تأمین شده است. منظور از تأمین خون هم وجود ذخایر متوازن خون سالم و کافی در کلیه نقاط استان سیستان و بلوچستان است.

سخنگوی سازمان انتقال خون احتیاج به خون را همیشگی برشمرد و اظهار داشت: باید توجه کرد که عمر خون و فرآورده های خونی کوتاه است و هیچ جایگزینی برای آنها در علوم پزشکی وجود ندارد. بر همین مبنا تأمین این مایع حیات بخش استمرار حضور مردم را جهت اهدای خون می طلبد.