راهکارهایی برای افراد مضطرب تا خواب بهتری داشته باشند

طب اصیل: اضطراب می تواند از عوامل بروز مشکلات خواب یا تشدید علایم آن باشد.
به گزارش طب اصیل به نقل از هلث دی نیوز، طبق اعلام انجمن ملی خواب در آمریکا در صورتی که اختلال در خواب از اضطراب ناشی شود می توان با رعایت راهکارهای ساده ای این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.
– انجام مدیتیشن و تمرکز بر پروسه تنفس
– انجام روزانه حرکات ورزشی
– رعایت برنامه زمانی خواب
– تهیه لیستی از کارها و وظایف بمنظور آرام شده ذهن
– خودداری از انجام کارهای استرس زا قبل از زمان خواب

منبع: